نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه ابراهیم پور

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری کودکان و  مراقبت های ویژه نوزادان

علائق پژوهشی:

 • پژوهش با کودکان
 • مطالعات کیفی
 • توسعه مراقبت های پرستاری در کودکان و خانواده
 • آموزش علوم پزشکی

 لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

 • کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 87-1383
 • کارشناس ارشد پرستاری، گرایش کودکان، دانشگاه آزاد اصفهان، 92-1389
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری: بررسی تاثیر بازی رایانه­ای محقق ساخته بر سطح دیسترس رفتاری ناشی از تزریق انسولین در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان در سال 1392
 • دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1400-1395
 • رساله مقطع دکترای تخصصی پرستاری: تبیین فرایند امیدواری در کودکان مبتلا به لوسمی

 

پست الکترونیک: F.Ebrahimpour93@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: F.Ebrahimpour@sbmu.com

شماره تماس:  021-88655372

 

کد  ORCID: 0000-0003-3133-1657

لینک رزومه پژوهان: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Ebrahimpour

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Oct/16/برنامه کاری دکتر ابراهیم پور 3-1402.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 


 

Name: Dr. Fatemeh Ebrahimpour, RN, PhD

Field of Study: PhD in Nursing

Academic Degree: Assistant Professor of Nursing

Academic Department: Pediatric, School of Nursing and Midwifery

Research Interests:

 • Research with Children
 • Qualitative Studies
 • Development of Nursing Care in Children and Families
 • Medical Science Education

CV link

Biography:

Year

Degree

Institution

Location

2008

Bsc, Nursing

Qazvin University of Medical Sciences

Iran

2014

Msc, Pediatric Nursing

Isfahan Islamic Azad University

Iran

Thesis:

The Impact of Computer Game on the Behavioral Distress Associated with Insulin Injection in Children with Diabetes Type 1 in Isfahan Endocrine & Metabolism Research Center.

2021

Ph.D, Nursing

Tehran University of Medical Sciences

Iran

Dissertation:

Exploring the process of hopefulness in children with leukemia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: F.Ebrahimpour93@gmail.com

Academic Email: F.Ebrahimpour@sbmu.com

Contact Number: 021- 88655372

 

ORCID ID: 0000-0003-3133-1657

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Ebrahimpour

 

Link of Weekly Schedule:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

Link of Under-supervised Students:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست