نام و نام خانوادگی: فاطمه نیسه  

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:

  • پرستاری توانبخشی
  • مراقبت در منزل
  • سلامت خانواده

لینک رزومه: fa en

 

بیوگرافی مختصر علمی:

  • کاردانی هوشبری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛۱۳۸۳
  • کارشناسی ناپیوسته، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ۱۳۸۵
  • کارشناسی ارشد پرستاری مدیریت بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله،۱۳۹۱
  • دکتری تخصصی،آموزش پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۴۰۰

 

پست الکترونیک:  sarah.neiseh@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   f.neiseh@smu.ac.ir

شماره تماس:   09122423308

 

کد  ORCID:   0000-0002-9355-3397

لینک رزومه پژوهان:   pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Neiseh

 

لینک برنامه هفتگی: https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://chat.whatsapp.com/DhzUTb4ZloiET6DcxZPUq

 

 


Name: Fatemeh neiseh

Field of Study:  Nursing

Academic Degree:  Assistant Professor

Academic Department: community health nursing

Research Interests:

  • rehabilitation nursing
  • home health care
  • family health

CV link

 

Biography:

Associate of Anesthesiology, Gonabad University of Medical Sciences, 2013

• Bachelor's degree, Kermanshah University of Medical Sciences, 1385

• Master of Nursing in Community Health Management, Baqiyatullah University of Medical Sciences, 2019

• Phd, Nursing Education, University of Welfare and Rehabilitation Sciences ,2021

 

Email: sarah.neiseh@gmail.com

Academic Email:   f.neiseh@smu.ac.ir

Contact Number: 09122423308

 

ORCID ID: 0000-0002-9355-3397

Researcher CV link: pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Neiseh

 

Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-supervised Students: http://chat.whatsapp.com/DhzUTb4ZloiET6DcxZPUq

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست