نام و نام خانوادگی: فرشته جواهری طهرانی

رشته تحصیلی: پرستاری بهداشت جامعه

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: پرستاری بهداشت جامعه

علائق پژوهشی:  

  • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
  • الگوهای دانستن در عملکرد پرستاری
  • شفای معنوی
  • مطالعات روان‌سنجی پرسشنامه­های پرستاری
  • مطالعات مرور سیستماتیک در موضوعات پرستاری

لینک رزومه: fa en

 

بیوگرافی مختصر علمی:  رتبه نهم در آزمون ورودی کارشناسی ارشد پرستاری سال 1388، رتبه سوم آزمون ورودی دکتری سال 1393، عضویت در مرکز استعدادهای درخشان، فرآیند برتر آموزشی جشنواره شهید مطهری، چاپ مقالات ملی و بین المللی، چاپ کتب مرتبط با حوزه پرستاری، مشارکت در بازنگری سرفصل دروس کارشناس پیوسته رشته پرستاری

 

پست الکترونیک: fereshte.javaheri@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  javaheri@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366- 330 021

 

کد  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5894-9492

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Fereshteh_JavaheriTehrani

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Oct/01/جواهری.pdf

  

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 


Name: Fereshteh Javaheri Tehrani

Field of Study:  Community health Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department:  Community health Nursing Department

Research Lines and interests:

  • Maternal and Child Health Nursing
  • Patterns of knowing in nursing practice
  • Spiritual healing
  • Psychometric studies of health scales
  • Systematic review studies in nursing subjects

Cv link

 

Biography: 9th rank in the 2018 nursing master's enterance exam, 3rd place in the 2013 doctoral entrance exam, membership in the Center for Brilliant Talents, the superior educational process of Shahid Motahari Festival, publication of national and international articles, publication of books related to the field of nursing, participation in the revision of the title Continuing expert courses in nursing

 

Email:  fereshte.javaheri@yahoo.com

 javaheri.t.f@gmail.com

 Academic Email: javaheri@sbmu.ac.ir

Contact Number: +98 21 88655366- 330

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5894-9492

Researcher CV link:  https://isid.research.ac.ir/Fereshteh_JavaheriTehrani

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:   https://isid.research.ac.ir/Fereshteh_JavaheriTehrani 

 

Link of Weekly Schedule:/uploads/244/2023/Oct/01/جواهری_1.pdf 

Link of Under-Supervised Students:

https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست