نام و نام خانوادگی: ماهرخ دولتیان

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی تعیین کننده های اجتماعی سلامت  

مرتبه علمی: استاد   

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی:

  • عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • طب مکمل
  • بارداری و زایمان

لینک رزومه:  Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

 

پست الکترونیک: mhdolatian@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   m_dolatian@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88202512=021

  

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-1424-1951

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Mahrokh_Dolatian

 

لینک برنامه هفتگی

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 

 


 

Name: Mahrokh Dolatian, PhD

Field of Study: PhD in Social Determinants of Health

Academic Degree: Associate professor, Department of Midwifery and Reproductive

Health, Nursing and midwifery school, Shahid Behest University of Medical sciences, Tehran, Iran

 

Research Interests:

  • Social determinants of health
  • Complementary medicine
  • Pregnancy and childbirth

CV link

 

Biography:

 

Email:    m_dolatian@sbmu.ac.ir         

mhdolatian@gmail.com

Academic Email:    m_dolatian@sbmu.ac.ir

Contact Number: 021-88202712

 

ORCID ID:   https://orcid.org/0000-0002-1424-1951

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Mahrokh_Dolatian

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/13/برنامه کاری دکتر دولتیان- نیمسال اول 03-1402_1.pdf

Link of Under-supervised Students:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست