نام و نام خانوادگی: محبوبه احمدی دولابی

رشته تحصیلی: دکتری توان بخشی اعصاب اطفال  

مرتبه علمی: استادیار 

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی:

  • تکامل کودکان
  • ارتقا سلامت باروری
  • مامایی قانونی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 

پست الکترونیک: mah13751381@gmail.con

پست الکترونیک دانشگاهی:  mah.ahmadi@sbmu.ac.ir                                                                                                                         

شماره تماس:   88202512=021

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-3289-9474

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action#

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Mahbobeh_AhmadiDoulabi

 

لینک برنامه هفتگی

 لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


Name: Mahbobeh Ahmadi Doulabi, Bsc, MSc, PhD

Field of Study: PhD in Pediatric Neuro rehabilitation.

Academic Degree: Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive

Health, Nursing and midwifery school, Shahid Behest University of Medical sciences, Tehran, Iran

 

Research Interests:

  • Child development
  • Forensic Midwifery
  • Women’s health promotion
  • adolescents' health
  • Quality improvement of obstetrics care

CV link

 

Biography:

 

Email :  mah13751381@gmail.com        mah1372@yahoo.com

Academic Email:   mah.ahmadi@sbmu.ac.ir

Contact Number: 021-88202712

 

ORCID ID:   https://orcid.org/0000-0002-3289-9474

Researcher CV link: http://nm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=244&fkeyid=&siteid=244&pageid=11213

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Mahbobeh_AhmadiDoulabi

The link of the pajoohan:     https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action#

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/13/برنامه کاری دکتر احمدی- نیمسال اول 03-1402_1.pdf

Link of Under-supervised Students:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست