نام و نام خانوادگی: مریم رسولی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: پرستاری کودکان

علائق پژوهشی:

 • مراقبت تسکینی
 • معنویت
 • مراقبت سرطان
 • مطالعات ترکیبی و طراحی و روان سنجی ابزار
 • انکولوژی تلفیقی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

مریم رسولی استاد تمام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (SBMU) و مدیرکل دفتر خدمات پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. او نویسنده بیش از 300 مقاله منتشر شده در مجلات ملی و بین‌المللی است که بیشتر آنها در زمینه سیاست‌گذاری مراقبت تسکینی، مدل‌های مراقبت تسکینی، دستورالعمل‌های مدیریت علایم و مراقبت معنوی هستند. او همچنین نویسنده هشت فصل کتاب در مورد وضعیت مراقبت های تسکینی در ایران است. وی در سال 2016 جایزه بین المللی انجمن پرستاری انکولوژی امریکا را دریافت کرده و در حال حاضر دستیار سردبیر مجله بین المللی مدیریت سرطان و عضو هیئت تحریریه مجلات متعدد از جمله Asia Pacific Journal of Oncology Nursing، Nursing Practice Today و مشاور مراقبت تسکینی در EMRO WHO است.

 

پست الکترونیک:  Rassouli.m@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  mrassouli@sbmu.ac.ir

 شماره تماس:  02181454661

 

کد ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5607-8064

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Maryam_Rassouli 

 

لینک برنامه هفتگی

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


 

Name: Maryam Rassouli

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Professor

Academic Department: Pediatric Nursing

Research Interests:

 • Palliative Care
 • Spirituality
 • Cancer Care
 • Mixed-method studies
 • Scale Development & Validation
 • Integrative Oncology

CV link

Short Biography: Maryam Rassouli is a full professor of nursing at Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU) and Director General of Nursing Services at Ministry of Health & Medical Education (MoHME), Iran. She is the author/ co-author of more than 300 papers published in national & international peer review journals, most of which are in the field of palliative care policy making, models of palliative care, symptom management guidelines, and spiritual care. She is the author of eight book chapters on palliative care status in Iran.

She was awardedOncology Nursing Society International Awardin 2016. She currently is associate editor of theInternational Journal of Cancer Management including Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, Nursing Practice Today,etc. and temporary advisor of palliative Care in EMRO WHO.

 

 Email: Rassouli.m@gmail.com

 Academic Email: mrassouli@sbmu.ac.ir

 Contact Number: +98 21 81454661-63

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5607-8064

Researcher CV link: 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Maryam_Rassouli

Link of Weekly Schedule:

Link of Under-supervised Students:

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست