نام و نام خانوادگی: مریم ورزش نژاد

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری کودکان

علائق پژوهشی:  

 • طراحی نرم افزارهای پرستاری
 • پرستاری نوزادان، آموزش/ یادگیری الکترونیک
 • فرایند پرستاری
 • اقدام پژوهی

لینک رزومه:  Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 • کارشناس پرستاری- 1376 تا 1380 - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.
 • کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان1388 تا 1391- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (رتبه اول و کسب رتبه استعداد های درخشان).
 • دکترای تخصصی آموزش پرستاری1391 تا 1395- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 • عضو هیات علمی گروه پرستاری کودکان از سال 1397 تاکنون
 • طزاحی، اجرا و ارزشیابی چندین وب اپلیکیشن در زمینه های مختلف پرستاری
 • ارائه مقالات در کنگره های بین المللی و ملی
 • بیش از 30 مقاله در زمینه های پرستاری نوزادان و کودکان و پرستاری انفورماتیک
 • زاهنمایی و مشاوره بیش از 20 پایان نامه دانشجویی
 • سابقه 15 سال کار بالینی

 

پست الکترونیک:  m.varzeshnejad@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   44varzeshnejad57@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   021-88655372

 

کد  ORCID:   0000 0002 1016 248x

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Maryam_Varzeshnejad

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر ورزش نژاد- 1402-1.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 


 

Name: Maryam Varzeshnejad

Field of Study: PhD in Nursing.

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Pediatric Nursing

Research Interests:

 • Nursing web app Design
 • Neonatal Nursing, E learning
 • Nursing Process, Action Research

CV link

 

Biography:

Bs in nursing:1997-2001

M.Sc. in nursing: 2009 -2011

PhD in nursing: 2012-2016

Assistant Professor 2018 to until now

 

Email: m.varzeshnejad@gmail.com

Academic Email:   44varzeshnejad57@sbmu.ac.ir

Contact Number: 02188655372

 

ORCID ID: 0000 0002 1016 248x

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Maryam_Varzeshnejad

 

Link of Weekly Schedule:  /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر ورزش نژاد- 1402-1_1.pdf

 Link of Under-supervised Students:

 https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست