نام و نام خانوادگی: معصومه سیمبر

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

مرتبه علمی: استاد   

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی:

  • مامایی
  • سلامت مادران
  • سلامت زنان
  • بهداشت باروری

 لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

 دکتر معصومه سیمبر استاد گروه مامایی و بهداشت باروری و رییس مرکز تحقیقات مامایی و سلامت باروری (MRHRC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او  با بیش از 470 مقاله در مجلات نمایه شده، دارای شاخص h-index ۴۷  بر اساس Google Scholar  و ۲۸ بر اساس Scopus می باشد و بر اساس سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت دارای رتبه اول در بین اساتید دانشگاه در شته های مامایی و بهداشت باروری می باشد.

او اولین فارغ التحصیل در رشته بهداشت باروری در ایران (از دانشگاه سیدنی استرالیا) است. وی فعالیت های پژوهشی خود را در مرکز تحقیقات ملی بهداشت باروری وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1375 در تهران آغاز کرد. در سال 1380، فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کرد.

  او از سال 1385عضو بورد تخصصی  مامایی و بهداشت باروری است. او همچنین عضو هیئت موسس دو مرکز تحقیقاتی وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شامل (1) مرکز تحقیقات مامایی و سلامت باروری (MRHRC)، (2)  مرکز تحقیقات غدد تولید مثل (RERC) در پژوهشکده علوم غدد درون ریز می باشد. او پژوهش های متعددی را با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل، بخش صنعت، شهرداری تهران ، دفتر ریاست جمهوری و وزارت بهداشت انجام داده است.  او استاد مدعو در دانشگاه های تهران، اصفهان و تربیت مدرس جهت تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکترا نیز بوده است. وی سابقه حدود  6 سال مقام معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی را در کارنامه خود دارد.

وی به عنوان استاد بهداشت باروری به بسیاری از برنامه‌های سیاست‌گذاری مرتبط با سلامت باروری در وزارت بهداشت دعوت می شود از جمله کاهش مرگ و میر و عوارض مادران، بهبود کیفیت مراقبت‌های مامایی، ترویج زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین، و غیره.

او به عنوان سردبیر قبلی مجله  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود  و اکنون عضو هیئت تحریریه ۷ مجله نمایه‌شده بین المللی می باشد.  

او مدرس دروس نظری و عملی دکتری (مانند؛ روش‌های تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی، مرور سیستمی و متاآنالیز، حقوق سلامت باروری، توانمندسازی زنان، مدیریت آموزشی در بهداشت باروری، برنامه‌ریزی و ارزشیابی خدمات مادر و کودک) و کارشناسی ارشد مامایی (مانند؛ روش‌های تحقیق، بهداشت باروری، زنان و زایمان، طراحی آموزشی، روش‌های تدریس و ارزشیابی دانشجو، نظریه‌ها و مدل‌های مامایی، مدیریت مراقبت‌های بهداشتی) و کارشناسی مامایی (مانند بهداشت مادر و کودک، اصول بهداشت و سلامت جامعه و اپیدمیولوژی) بوده است. او همچنین به عنوان مربی در بیمارستان‌های دانشگاهی برای مراقبت‌های دوران بارداری، سونوگرافی و رادیولوژی در مامایی، زنان، فیزیوپاتولوژی و مامایی، بهداشت مادر و کودک، نشانه‌شناسی و مدیریت خدمات بهداشت باروری فعالیت کرده است. او استاد راهنما یا مشاور بیش از 150 پایان نامه دانشجویان دکترا کارشناسی ارشد بوده است.

او همچنین چندین بار به عنوان استاد یا محقق برتر دانشگاه معرفی گردید. کتاب دانشگاهی  بارداری و زایمان (4 جلد) او در سال 1402 به عنوان بهترین کتاب سال در جشنواره بین المللی  کتاب سال معرفی گردید.

او همچنین برای سخنرانی در بسیاری از کنفرانس های دانشگاهی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، (واشنگتن دی سی)، انگلستان، نروژ، ایتالیا، فرانسه، تایلند، ترکیه، مصر، اسپانیا و چین دعوت شد و حاصل پژوهش های خود را ارائه داد.

 

پست الکترونیک:  msimbar@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   msimbar@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88202512

 

code  ORCID:   https://orcid.org/0000-0003-2843-3150

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Simbar

لینک برنامه کاری

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


Name: Masoumeh Simbar

Field of Study: Midwifery and Reproductive Health

Academic Degree: Professor

Academic Department: Midwifery and Reproductive Health

Research Interests:

  • Reproductive Health
  • Maternal Health
  • Midwifery
  • Women's Health

 CV link

Biography: Masoumeh Simbar is a professor of Midwifery and Reproductive Health at Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU) and the director of the Midwifery and Reproductive (SBMU)Health Research Center (MRHRC).

She has more than 470 papers in the indexed Journals and with an h index of 47 based on Google Scholar, and h 28 based on Scopus. She is also the first-ranked scientist among university professors in the fields of Midwifery and Reproductive Health in Iran.

She was the first graduated one in Reproductive health in Iran (from the University of Sydney). She initiated her research activities at the National Research Center for Reproductive Health (NRCRH) affiliated with the Ministry of Health and Medical Education (MOHME) in 1996 in Tehran. In 2001, She started her work in the Department of Midwifery and Reproductive Health of SBMU.

She has been a member of the board of midwifery and reproductive health if the Ministry of Health since 2005. He is also a member of the founding board of two research centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, including (1) Midwifery and Reproductive Health Research Center (MRHRC), (2) Reproductive Endocrinology Research Center (RERC) in the Research Institute of Endocrine Sciences. She has conducted several researches in cooperation with the United Nations Population Fund, the Industry Department, Tehran Municipality, the Presidential Office and the Ministry of Health. She was an adjunct professor at the universities of Tehran, Isfahan and Tarbiat Modarres to teach master's and doctoral courses. She has about 6 years of experience as the research deputy of the Faculty of Nursing and Midwifery.

She was invited as the professor of Reproductive health to many reproductive health-related policy-making agendas in the Ministry of Health such as: reducing maternal mortality and morbidity, improving the quality of Midwifery care, promoting normal vaginal delivery, and reducing the rate of cesarean section, and so on.

She was the previous chief editor of the Journal of Advances in Nursing and Midwifery (from SBMU journals) as well as she is a member of the editorial board of 7 other international indexed academic Journals.

She was the professor of theoretical and practical courses for Ph.D. students (such as; quantitative, qualitative, and mixed research Methods, systemic review and meta-analysis, Reproductive Health Rights, Women Empowerment, Educational management in Reproductive Health, Planning and evaluation of maternal and child services), Master Midwifery (such as; Research methods, Reproductive Health, Obstetrics and Gynecology, Instructional design, Methods of teaching and students' assessment, Theories and Models of health behavior, Health care management) and BSc Midwifery (such as Maternal- Child Health, Health Principles and Community Health and Epidemiology). She was also a trainer in the university hospitals for Prenatal care, Sonography, and Radiology in Midwifery, Gynecology, Physiopathology and Midwifery, Maternal Child Health, Semiology, and Management of Reproductive Health Services. She was the supervisor or advisor of more than 150 Ph.D. and master theses.

She was also awarded as the best professor or researcher of the university several times.  She was also awarded as the author of the best book (the textbook of Pregnancy and Childbirth) of the year in Iran (2023).

She was also invited for many presentations at many academic conferences in different countries including the USA (Washington DC), UK, Norway, Italy, France, Thailand, Turkey, Egypt, Spain, and China.

 

 Email: msimbar@yahoo.com

 Academic Email:   msimbar@ sbmu.ac.ir

 Contact Number: +98 21 88202512

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2843-3150

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Simbar

 Link of Weekly Schedule:

 Link of Under-supervised Students: /uploads/244/2023/Oct/13/برنامه کاری دکتر سیمبر- نیمسال اول 03-1402.pdf

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست