نام و نام خانوادگی: منیژه نوریان  

رشته تحصیلی: پرستاری کودکان

مرتبه علمی: دانشیار   

گروه آموزشی: پرستاری کودکان

علائق پژوهشی:

  • مراقبت های پرستاری کودکان و نوزادان پر خطر
  • مطالعات کیفی (فنومنولوژی)
  • روان سنجی ابزار
  • مراقبت تکاملی
  • سلامت نوجوانان

لینک رزومه: Fa En 

 

بیوگرافی مختصر علمی:

منیژه نوریان عضو هیئت علمی و دانشیار گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی می باشند. ایشان مسئولیت تدریس نظری و بالینی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها و طرح های پژوهشی متعدد در مقطع تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارند. ایشان مقالات زیادی در حوزه پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان مطابق با علائق پژوهشی خود منتشر نموده اند و در نگارش کتاب های متعدد به صورت تالیف و ترجمه و درسنامه پرستاری کودکان مشارکت داشته اند.

 

پست الکترونیک:  Nourianma@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  mnourian@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 02188655366

 

کد  ORCID: 0000-0002-6271-3896  

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Profile.php?welcome=true  

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر نوریان 1402-1.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 


 

 Name: ManijehNourian

Field of Study: Pediatric nursing

Academic Degree: Associate  

Academic Department: Pediatric Nursing

Research Interests:

  • Nursing care of children and high risk neonates
  • Qualitative studies (phenomenology)
  • Psychometric  evaluation
  • Developmental care
  • Adolescent health

CV link

 

Biography:

Manijeh Nourian is an academic member and associate professor of pediatric nursing department of Shahid Beheshti school of Nursing and Midwifery. He is responsible for the theoretical and clinical teaching of students at different levels of education, as well as the responsibility of supervise, advisor and refereeing of theses and research projects at the postgraduate level. He has published many articles in the field of pediatric nursing and neonatal special care according to his research interests, and has participated in the writing of books in the form of authorship and translation, as well as pediatric nursing textbooks.

 

Email: Nourianma@gmail.com

Academic Email:  mnourian@sbmu.ac.ir  

Contact Number: 02188655366

 

ORCID ID: 0000-0002-6271-3896

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Profile.php?welcome=true

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر نوریان 1402-1_2.pdf

Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست