نام و نام خانوادگی: مهدیه قلعه نوی

رشته تحصیلی: روان پرستاری

مرتبه علمی: مربی

گروه آموزشی: روان پرستاری

علائق پژوهشی:  

  • مرور سیستماتیک در پرستاری
  • روان درمانی بیماران مبتلا به اختلالات روانی

     

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:  پانزده سال سابقه تدریس دروس پرستاری و روانپرستاری، مربی ارشد بیمارستان آیت اله طالقانی به مدت 7 سال، برگزارکننده آزمون آسکی پرستاری به مدت 6 سال، مسئول اساتید مشاور دانشکده به مدت 6 سال، مولف و مترجم کتب پرستاری و غیرپرستاری، مولف مقالات مختلف داخلی و بین­المللی و در حال حاضر رئیس اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

پست الکترونیک: ghalenoee5.m@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  ghalenoee_m@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366- 306 021

 

کد  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3118-0337

لینک رزومه پژوهان:   

لینک برنامه هفتگی:

  

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

  


Name: Mahdiyeh Ghalenoee

Field of Study: Psychiatric Nursing

Academic Degree: Coach

Academic Department:  Psychiatric Nursing Department

 

Research Lines and interests:

  • Systematic review in nursing
  • Psychotherapy of patients with mental disorders
  • mental health
  • Psychometrics of nursing questionnaires 

CV link

Biography: Fifteen years of experience in teaching nursing and psychiatric nursing courses, senior instructor at Ayatollah Taleghani Hospital for 7 years, organizer of the ASKI nursing exam for 6 years, responsible for faculty advisors for 6 years, author and translator of nursing and non-nursing books, author of various internal articles and international and currently the head of the Department of Education of the Faculty of Nursing and Midwifery

 

Email:  ghalenoee5.m@gmail.com  

Academic Email: ghalenoee_m@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9821 88655366- 306

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3118-0337

Researcher CV link:  

 

Link of Weekly Schedule:

Link of Under-Supervised Students:

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست