نام و نام خانوادگی: مهدی خبازخوب  

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم پایه

علائق پژوهشی:

  • پرستاری سالمندان
  • کیفیت زندگی
  • بینایی و اختلال دید

 

بیوگرافی مختصر علمی: دارای دکترای تخصصی اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بیش از 15 سال تجربه بر روی پژوهش های چشم پزشکی و بینایی سنجی.

 

پست الکترونیک:  khabazkhoob@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   m.khabazkhoob@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   09120250544

 

کد  ORCID:  0000-0003-0801-8793

لینک رزومه پژوهان:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66029324

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Khabazkhoob

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Oct/19/برنامه کلاسی دکتر خباز خوب_1.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


 

 

 

 

 

 

 

Name: Mehdi Khabazkhoob

Field of Study: Epidemiology

Academic Degree: Associated professor

Academic Department: Basic Sciences

Research Interests: geriatric nursing-quality of life- visual impairment

Biography: PhD in epidemiology from Shahid Beheshti University of Medical Sciences. More than 15 years of experience in ophthalmology and optometry research.

Email: khabazkhoob@yahoo.com

Academic Email:  m.khabazkhoob@sbmu.ac.ir

Contact Number: 9120250544

 

ORCID ID: 0000-0003-0801-8793

Researcher CV linkhttps://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66029324

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Khabazkhoob

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/19/برنامه کلاسی دکتر خباز خوب_1.pdf

Link of Under-supervised Students:

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست