نام و نام خانوادگی: سیده هانیه علم الهدی

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار   

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی:

 • بارداری
 • زایمان
 • شیردهی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 • عضو هیات علمی و کمیته تخصصی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مدرس کشوری زایمان فیزیولوژیک
 • عضو مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • فارغ التحصیل دکترای تخصصی  بهداشت باروری از دانگاه علوم پزشکی شهد بهشتی
 • فارغ التحصیل رشته مامایی ( مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

پست الکترونیک:  alamolhoda.h@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   h_alamolhoda@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   021-88202512

 

کد  ORCID:   0000-0002-6054-6473

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://usid.research.ac.ir/University.php?id=26

 

لینک برنامه هفتگی

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


 

Name: Seideh Hanieh Alamolhoda

Field of Study: Reproductive Health

Academic Degree: Assistant professor

Academic Department: Midwifery and Reproductive Health

Research Interests:

 • Pregnancy
 • Natural Birth
 • Breastfeeding

CV link

 

Biography: Graduated in PhD of reproductive health from Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Member of the academic staff and specialized committee of the Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

 

Email: alamolhoda.h@gmail.com

Academic Email:   h_alamolhoda@sbmu.ac.ir

Contact Number: 021-88202512

 

ORCID ID: 0000-0002-6054-6473

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scient metrics Information Database:  https://usid.research.ac.ir/University.php?id=26

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/13/برنامه کاری دکتر علم الهدی- نیمسال اول 03-1402_1.pdf

Link of Under-supervised Students:

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست