نام و نام خانوادگی: هدیه ریاضی

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی سلامت باروری

مرتبه علمیدانشیار    

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی: سلامت جنسی، ارتقاء سلامت زنان و نوجوانان، مداخلات پیشگیری و درمانی،  ارتقاء کیفیت مراقبتها و خدمات مامایی، طراحی ابزارهای مرتبط با سلامت زنان.

بیوگرافی:

اینجانب دارای دکترای تخصصی در رشته سلامت باروری از دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس می باشم.  در دوران تحصیل از دانشجویان برتر و استعداد درخشان بوده ام. در حال حاضر به عنوان دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری مشغول فعالیت هستم. فعالیت های تحقیقاتی اینجانب در حیطه سلامت جنسی و باروری زنان در کلیه سنین  می باشد. سرپرستی بسیاری از پایان نامه های مقطع دکترا و کارشناسی ارشد را برعهده دارم و کتابها و مقالات متعددی در این زمینه چاپ کرده ام. در حال حاضر  به عنوان

 editorial board member of BMC Women’s Health, Associate Editor of Advances in Nursing & Midwifery, and Editorial board member of Payesh Journal.

فعالیت دارم.

 

 

پست الکترونیک: h.riazi@sbmu.ac.ir 

پست الکترونیک دانشگاه: h.riazi@sbmu.ac.ir   

شماره تماس:   021-88202512

 

کد  ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0346-3396

 رزومه : FA EN

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webreclist/view.action?webreclist_code=8300

 

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Hedyeh_Riazi

 

لینک برنامه هفتگی

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Hedyeh Riazi  

Field of Study: Sexual and Reproductive Health

Academic Degree: Associate Professor (Faculty Member).

Academic Department: Department of Midwifery and Reproductive Health.  

Research Interests:  Sexual health, Women and adolescent’s health promotion, Preventive and therapeutic interventions, Quality improvement of obstetrics care, Developing instruments related to women’s health.

 

 

Biography: Dr. Riazi is an associate professor of reproductive health at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. She completed her Ph.D. studies in the medical school of Tarbiat Modares University in Tehran. Her research activities are focused on women’s sexual and reproductive health. Her contribution to women’s health and sexual functioning in different women populations is significant. Dr. Riazi has supervised many Ph.D. and M.S. students. She also published several papers in prestigious journals. Currently, she is an editorial board member ofBMC Women’s Health, associate editor of Advances in Nursing & Midwifery, and editorial board member of Payesh Journal (Health Monitor).

 

Email: h.riazi@sbmu.ac.ir

  

Academic Email: h.riazi@sbmu.ac.ir  

 

Contact Number: +98-2188202512

 

ORCID ID: 0000-0003-0346-3396

 

Researcher CV link:

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

 

Link of Weekly Schedule:

 

Link of Under-supervised Students:

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست