نام و نام خانوادگی: پروانه وصلی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار      

گروه آموزشی: پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:  

  • مطالعه کیفی و ترکیبی
  • قوم نگاری در مراقبت سلامتی
  • سلامت خانواده و جامعه
  • پرستاری نوزادان و کودکان

لینک رزومه: En Fa

بیوگرافی مختصر علمی:

پروانه وصلی، دانش آموخته دکتری تخصصی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او که تجربه چندین سال فعالیت در حوزه بالین و ستادی مرتبط با پرستاری را در سوابق کاری خود دارد، در حال حاضر به عنوان دانشیار گروه پرستاری سلامت جامعه مشغول به فعالیت است. اجرای نقش­های اجرایی و مدیریتی، تدریس مرتبط با رشته در مقاطع مختلف، نگارش و انتشار مقاله، ترجمه و تالیف کتب مرتبط با رشته و ... برخی از فعالیت­های اوست.

 

پست الکترونیک: parvanehvasli@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: p-vasli@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 68-02188655367 داخلی 330

 

کد  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7882-1592

لینک رزومه پژوهان:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Vasli

 

لینک برنامه هفتگی: https://nm.sbmu.ac.ir/uploads/244/2023/Oct/23/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%84%DB%8C.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://chat.whatsapp.com/FkPWkQ5BDxw1ZvvazBqGO7

 Name:
Parvaneh Vasli

Field of Study: Ph.D. in Nursing

Academic Degree: Associated professor  

Academic Department:Community Health Nursing

Research Interests:

  • Qualitative and Mixed Method Study
  • Ethnography in Healthcare and Nursing
  • Neonatal and Pediatric Nursing
  • Family and Community Health Nursing

CV link

Biography:

Parvaneh Vasli was a Ph.D. graduate in nursing from Tehran University of Medical Sciences and a faculty member of the School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. She has several years of experience in the field of clinical and nursing-related staff in her work history. She works as an associate professor of the Department of Community Health Nursing. Her activities include executive and management roles, teaching related to the field in different sections, writing and publishing scientific articles, translating and writing books related to nursing, etc.

 

Email: parvanehvasli@gmail.com

Academic Email: p-vasli@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9888655397-98, ext 330

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7882-1592

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Vasli

Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/uploads/244/2023/Oct/23/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%84%DB%8C.pdf

Link of Under-supervised Students:  https://chat.whatsapp.com/FkPWkQ5BDxw1ZvvazBqGO7 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست