نام و نام خانوادگی: پروانه وصلی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار      

گروه آموزشی: پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:  

 • مطالعه کیفی و ترکیبی
 • قوم نگاری در پرستاری 
 • پرستاری نوزادان و کودکان
 • پرستاری سلامت جامعه
 • پرستاری خانواده 
 • آموزش پرستاری

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

دکتر پروانه وصلی، دانش‌آموخته دکتری تخصصی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشیار گروه پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. او بیش از 60 مقاله در مجلات ملی و بین المللی منتشر کرده و زمینه تحقیقاتی او بر پرستاری سلامت و توانمندسازی افراد سالم و بیمار در سنین مختلف، پرستاری خانواده و آموزش پرستاری به صورت کمی و کیفی متمرکز است. او در سوابق خود، تجربه تدریس در دروس مختلف مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری، نگارش و ترجمه چندین کتاب مرجع پرستاری و داوری مقالات متعدد و گوناگون بین المللی و ملی را داراست. در حال حاضر او علاوه بر فعالیت های پژوهشی و علمی، نقش های اجرایی و مدیریتی از جمله ریاست مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین را  عهده دار است.

 

پست الکترونیک: parvanehvasli@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: p-vasli@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 68-02188655367 داخلی 330

 

کد  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7882-1592

لینک رزومه پژوهان:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Vasli

 

لینک برنامه هفتگی: https://nm.sbmu.ac.ir/uploads/244/2023/Oct/23/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%84%DB%8C.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://chat.whatsapp.com/FkPWkQ5BDxw1ZvvazBqGO7

 Name:
Parvaneh Vasli

Field of Study: Ph.D. in Nursing

Academic Degree: Associated professor  

Academic Department:Community Health Nursing

Research Interests:

 • Qualitative and Mixed Method Study
 • Ethnography in Nursing
 • Neonatal and Pediatric Nursing
 • Community Health Nursing
 • Family nursing
 • Nursing Education 
 •  

CV link

Biography:

Dr. Parvaneh Vasli is a graduate of the Ph.D. in nursing from Tehran University of Medical Sciences. She is also an Associate Professor of the Department of Community Health Nursing at the School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. She has published over 60 articles in both national and international journals. Her research interests lie in the fields of health nursing and the empowerment of healthy and ill people of all ages and their families. She employs both quantitative and qualitative methodologies in her research. In the context of her professional role, she has accumulated extensive experience teaching undergraduate, master's, and doctoral nursing students in diffrent courses; authoring, translating, and editing a number of reference nursing books; and reviewing an array of international and national articles. Furthermore, she currently assumes executive and managerial duties, including that the Dean of Varamin Health Education Complex

 

Email: parvanehvasli@gmail.com

Academic Email: p-vasli@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9888655397-98, ext 330

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7882-1592

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Parvaneh_Vasli

Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/uploads/244/2023/Oct/23/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%84%DB%8C.pdf

Link of Under-supervised Students:  https://chat.whatsapp.com/FkPWkQ5BDxw1ZvvazBqGO7 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست