نام و نام خانوادگی:   مهری کلهر

رشته تحصیلی:  دکتری بهداشت باروری

مرتبه علمی:      مربی آموزشی

گروه آموزشی:  مامایی و بهداشت باروری

 

علائق پژوهشی:  

  • بارداری
  • زایمان و شیردهی
  • سلامت باروری
  • سلامت زنان
  • e-health

 

 

بیوگرافی مختصر علمی:

فارغ التحصیل دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه تربیت مدرس (1400)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1390)

فارغ التحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1386)

عضو گروه هیئت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از 1401)

عضو کمیته تخصصی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (از 1401)

ماما بیمارستان آموزشی-درمانی کوثر شهر قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین (از 1390)

 

 

 

پست الکترونیک:  mkalhor20@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   mkalhor@sbmu.ac.ir

 

شماره تماس:   021-88202512

 

کد  ORCID:   0000-0002-4642-5720

 

رزومه: FA EN

لینک رزومه پژوهان:   pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

 لینک برنامه هفتگی

 لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  Mehri Kalhor

Field of Study: Reproductive health

Academic Degree:  Instructor

Academic Department: midwifery and reproductive health

Research Interests:

Pregnancy

Childbirth and breastfeeding

Reproductive health

Women's health

• E-health

 

Biography:

 

  • Ph.D. in Reproductive Health, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (2021).

 

  • M.S. of midwifery   ،Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (2011).

 

  • B. S of midwifery, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (2007).

 

  • Member of Reproductive Health and  Research  Center committee, School of Midwifery & Nursing, Department of Reproductive Health and Midwifery, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (from 2022).

 

  • Midwife of Kowsar Teaching Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran (from 2018)

 

 

 

Email: mkalhor20@gmail.com

  

Academic Email:   mkalhor@sbmu.ac.ir

 

Contact Number: 021-88202512

 

ORCID ID: 0000-0002-4642-5720

 

Researcher CV link:

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

 

 

Link of Weekly Schedule:

 

 

Link of Under-supervised Students:

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست