نام و نام خانوادگی: دکتر زهره نبی زاده قرقوزار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری کودکان و  مراقبت های ویژه نوزادان

علائق پژوهشی:

 • مطالعات کیفی
 • توسعه مراقبت های پرستاری در کودکان و خانواده
 • آموزش علوم پزشکی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 • کارشناس پرستاری، دانشگاه آزاد نجف آباد، 82-1378
 • کارشناس ارشد پرستاری، گرایش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 92-1390
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری: بررسی همبستگی تفویض اختیار مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1391
 • دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 1400-1396
 • رساله مقطع دکترای تخصصی پرستاری: تبیین فرایند کسب شایستگی بالینی در فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

پست الکترونیک: nabizadehfaezeh85@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی: Znabizadeh@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  021-88655372

 

کد  ORCID: 0000-0003-4137-7632

لینک رزومه پژوهان: Pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Zohreh_NabizadehGharghozar

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر نبی زاده- 1402-1.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره:

 


 

Name: Dr.Zohreh Nabizadeh Gharghozar, RN, PhD

Field of Study: PhD in Nursing

Academic Degree: Assistant Professor of Nursing

Academic Department: Pediatric, School of Nursing and Midwifery

Research Interests:

 • Qualitative Studies
 • Development of Nursing Care in Children and Families
 • Medical Science Education

CV link

 

Biography:

Year

Degree

Institution

Location

2004

Bsc, Nursing

Najafabad Islamic Azad University

Iran

2014

Msc, Pediatric Nursing

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Iran

Thesis:

Correlation between nurse managers' delegation with nurses’ organizational commitment in view of nurses working at hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, 2012

2021

Ph.D, Nursing

Kashan University of Medical Sciences

Iran

Dissertation:

The clinical competency acquisition process in Master degree graduates of Gerontological Nursing

 

 

Email: nabizadehfaezeh85@yahoo.com

Academic Email: Znabizadeh@sbmu.ac.ir

Contact Number: 021- 88655372

 

ORCID ID: 0000-0003-4137-7632

Researcher CV link:  Pajoohan.sbmu.ac.ir/homepage/loginpage.action

The link of the Iranian Scientometrics Information: https://isid.research.ac.ir/Zohreh_NabizadehGharghozar

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر نبی زاده- 1402-1_1.pdf

Link of Under-supervised Students:

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست