نام و نام خانوادگی: سیده نرجس موسوی­ زاده

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: روان­ پرستاری و مدیریت

علائق پژوهشی:  

  • توان­بخشی روانی
  • ابعاد روان­ شناختی بیماری ­های مزمن
  • آسیب ­های اجتماعی موثر بر سلامت روان

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترای پرستاری در سه دانشگاه تیپ یک (ایران، تهران، شهید بهشتی)؛ دانشجوی استعداد درخشان دوره­ های تحصیلی ارشد و دکترا؛ دارنده پایان نامه منتخب مقطع کارشناسی ­ارشد دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران از بین 103 پایان نامه در فاصله سال­ های 1389 تا نیمه اول 1392 در فراخوان اولین سطح دانشگاهی پایان نامه ­های دانشجویی علوم پزشکی کشور؛ فارغ التحصیلی از مقطع دکترا با ارائه مقاله Q1 طی 6 نیم­سال تحصیلی (برای اولین بار در ایران)؛ عضویت در بنیاد ملی نخبگان؛ اخذ مدرک کارشناسی­ ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.                                                                                    

فعالیت گسترده در جهت انتقال مراقبت­ های روان­ پرستاری از مراکز درمانی به سطح جامعه به ­عنوان پرستار سلامت روان جامعه، از طریق برگزاری وبینارهای علمی برای عموم، حضور در پایگاه­ های ارائه مراقبت سلامت روانی در سطح شهر در مناسبت­ های مرتبط، بازدید از منزل بیماران روان و توسعه مراقبت­ های انتقالی در مراکز جامع سلامت، از جمله تلاش­ های بنده در راستای تخصص کاری می­باشند. همچنین برگزاری وبینارهای متعدد تخصصی در سطح کشوری در راستای توسعه پژوهش­ های دانشجویی، در رزومه اینجانب قرار دارند.

 

پست الکترونیک: mousavi201089@yahoo.com  

پست الکترونیک دانشگاهی:  n.mousavi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 334

 

کد  ORCID:   0000-0002-5514-9043

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/SeyedehNarjes_Mousavizadeh

لینک برنامه هفتگی:

 https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 


 

Name: Seyedeh Narjes Mousavizadeh

Field of Study: Nursing Education

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Psychiatric Nursing and Management

Research Interests:

  • Psychological Rehabilitation
  • Psychological Dimensions of Chronic Diseases
  • Social Damage Affecting Mental Health

CV link

 

Biography: Graduated in three bachelor's, master's and PhD degrees in nursing in three first-class universities (Iran, Tehran, Shahid Beheshti); A brilliant student of master's and PhD courses; Has the thesis selected for the master's degree of Tehran School of Nursing and Midwifery from among 103 theses between 2010 and the first half of 2013 in the call for the first university level student theses of medical sciences in the country; Graduation from the PhD course with the publication of the Q1 article within 6 semesters of study (for the first time in Iran); Membership in the National Elite Foundation; Obtaining a master's degree in medical education from Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Extensive activity in the transfer of mental health care from medical centers to the community level as a community mental health nurse, through organizing scientific seminars for the public, attending mental health care centers in the city on related occasions. Home visits of chronic mental patients and the development of transitional care in comprehensive health centers are part of my efforts in line with professional expertise. Also, organizing numerous specialized webinars at the national level in line with the development of student research is in my resume.

 

Email: mousavi201089@yahoo.com   

Academic Email: n.mousavi@sbmu.ac.ir

Contact Number: +98 21 88655366 Extension 334

 

ORCID ID: 0000-0002-5514-9043

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:   https://isid.research.ac.ir/SeyedehNarjes_Mousavizadeh

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-Supervised Students:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست