نام و نام خانوادگی: میترا زندی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمیدانشیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • پرستاری ناباروری و تکنولوژی های کمک باروری
  • دیابت
  • گوارش
  • پژوهش های کیفی

لینک رزومه Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: میترا زندی دکترای خود را در سال 1391 و پست دکترای خود را در  سال 1394 در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رسانده است. او دانشیار پرستاری در گروه پرستاری داخلی جراحی است. وی بیش از 30 مقاله در مجلات معتبر منتشر کرده است و دو تشخیص پرستاری را به تشخیص های پرستاری دنیا اضافه نموده است. وی همچنین نویسنده بیش از 20 کتاب و همچنین نویسنده فصلی از کتاب راهنمای رحم جایگزین در انتشارات دانشگاه کمبریج (2016) است.

 

پست الکترونیک:  mitra.zandi@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   mitra.zandi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   02188202511

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-7395-0280

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=9000&masterCode=66000076

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Mitra_Zandi

 

لینک برنامه هفتگی: https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

  


 

 

 Name: Mitra Zandi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Associate Professor

Academic Department: Medical-Surgical Nursing

Research Interests:

  • Infertility Nursing
  • Assisted Reproductive Technology Nursing
  • Diabetes
  • Gastrointestinal Nursing
  • Qualitative Researches

CV link

 

Biography:  Mitra Zandi has completed his PhD and Post Doc. from Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. She is the Associate professor of Nursing, in the Medical Surgical Nursing Department. She has published more than 30 papers in reputed journals and has been added two nursing diagnoses to NANDA International Diagnosis 2021-2023: Definitions and Classification (2021-2023), Thieme; 12th edition. Moreover, she is author of more than 20 books and also she is an author of a chapter from the Handbook of Gestational Surrogacy in Cambridge University Press, (2016) entitled “Reproductive Surrogacy in Iran”.

 

Email: mitra.zandi@yahoo.com  

Academic Email: mitra.zandi@sbmu.ac.ir  

Contact Number: 02188202511

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7395-0280

Researcher CV link:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=9000&masterCode=66000076

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Mitra_Zandi

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87---%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c----%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af

 

Link of Under-supervised Students:

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست