وحید اسمعیلی چاللو

سرپرست امور مالی


تــحـــصیـــلات: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: خط مستقیم  88655362 و 88655366 داخلی 211

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی

طبقه همکف

ایمیل: omormali.parastari@gmail.com

 

شرح وظایف:

 • کسب خط مشی دستورالعمل اجرایی و برنامه ی کلی از مقام مافوق
 •  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
 • نظارت و انجام امور مالی مربوط به دانشجویان پردیس در سامانه هم آوا و تطبیق آن با دریافتی های بانک خزانه و در نهایت ارائه تسویه حساب به دانشجویان
 •  تهیه گزارش های فصلی و ارائه آن به ستاد و دریافت تاییدیه های اداره های اعتبارات ، رسیدگی و درآمد
 • ارسال اطلاعات معاملات فصلی به اداره دارایی
 • تهیه و نظارت بر ارسال ماهانه مدارک مالیاتی و ارائه آن به اداره دارایی در هر ماه
 • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و معاملاتی و مالیاتی
 • کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها و ارائه راهنمایی فنی لازم به آنها
 • تهیه نامه های اداری و ارسال آن ها و  دریافت مصوبات و نامه ها و دستور العمل ها و راهنمایی کارکنان طبق بخشنامه های ابلاغی
 • انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
 • رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 • همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای دانشکده
 • کنترل صورت مغایرت بانکی و تفریغ بودجه و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف در میان آنها
 • نظارت بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نظر
 •  نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکها
 • تهیه و تنظیم بودجه دانشکده بر اساس اهداف سازمانی تعیین شده و مقررات مصوب مالی
 • شرکت در کلاسهای آموزشی و امتحانات مربوطه جهت بالا بردن اطلاعات و بروز بودن آن ها
 •  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست