دکتر فاطمه حسن دوست

مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی


رتبه علمی: استادیار و عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی                                                      

تــحـــصیـــلات: دکتری تخصصی پرستاری

 

شماره تماس: 88655366 داخلی 370

رایـــانـــامــه (Email): f.hasandoost@sbmu.ac.ir

نشانی: تهران- تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش- مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی

طبقه سوم 

 
شرح وظایف:
  • توسعه روابط عمومی با هدف بهبود کیفیت تولیدات رسانه ای و تسریع در امر اطلاع رسانی
  •  تقویت اطلاع رسانی در حوزه شبکه های اجتماعی و رسانه های نوظهور ملی
  •  تویت و توسعه ارتباطات و همکاری و تعامل مناسب با دانشگاه به منظور ارائه بهتر چهره دانشکده
  •  تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات برون سازمانی با هدف تعامل سازنده و فعال با سازمان ها و نهادهای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
  •  تقویت حوزه ارتباطات، تعامل سازنده با معاونین و مدیران، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده و ایجاد همدلی و پاسخگویی به موقع مبتنی بر اخلاق حرفه ای
  •  کمک به توسعه آموزش عمومی جامعه برای تغییر سبک زندگی و ارتقای سطح سلامت مردم با همکاری مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده
  •  تلاش برای معرفی دستاوردهای نوین دانشکده در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشجویی و پشتیبانی و نیز معرفی استادان، دانشجویان و کارکنان برجسته این حوزه ها به دانشگاه و جامعه

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست