دکتر وحید زمان زاده

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


رتبه علمی: استاد و عضو هیات علمی گروه داخلی جراحی

تحصیـــلات: دکتری تخصصی پرستاری

لینک رزومه:   En Fa

 

شماره تماس: 88202520 داخلی 255

نشانی: تهران- تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش- مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی

طبقه سوم- حوزه ریاست

 

شرح وظایف:

  • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده
  • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه ها
  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شوند
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
  • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
  • بررسی صلاحیت معاونین و مدیران گروه های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست