رئیس اداره آموزش 


دکتر مهدیه قلعه نوی

رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی                                              

مرتبه علمی: مربی آموزشی گروه روان پرستاری و مدیریت

لینک رزومه: Fa En

 

شماره تماس: 88655374 داخلی 306 

پست الکترونیک nm-educationdeputy@sbmu.ac.ir

نشانیتهران- تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش- مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی- طبقه همکف اداره آموزش


 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش

نظارت بر حسن گردش کار واحدهای تحت پوشش اداره آموزش

نظارت و برنامه ریزی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان

نظارت بر روند تشکیل پرونده دانشجویان و بایگانی پرونده های آموزشی

نظارت بر برنامه ریزی و آرایش دروس رشته های مختلف

نظارت بر تشکیل کلاس ها و تهیه تجهیزات ضروری کلاس های نظری و عملی

نظارت بر عملکرد اساتید مشاور تحصیلی

نظارت و برنامه ریزی امتحانات دانشکده در پایان هر نیمسال

نظارت بر تنظیم قراردادهای حق التدریس و گزارش عملکرد اساتید

نظارت بر روند تسویه حساب و فراغت از تحصیل دانشجویان

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آزمون نهایی عملی رشته پرستاری

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کارآموزی عرصه دانشجویان ترم 7 و 8

شرکت در جلسات اداری دانشگاه و دانشکده در راستای مسائل و امور اداره آموزش

شرکت در جلسات شوراهای آموزشی، اساتید مشاور و کمیته امتحانات و ...

مشاوره با دانشجویان جهت رسیدگی به مسائل و درخواست های امور آموزشی آنان

همکاری با مسئول و کارشناسان تحصیلات تکمیلی در رابطه با امور آموزشی دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری

تائید کلیه مکاتبات، فرم های متقاضیان ادامه تحصیل یا کار در خارج از کشور

دریافت گزارشات پیشرفت تحصیلی دانشجویان در طول هر نیمسال و بررسی و اقدام لازم

ارزشیابی کارشناسان اداره آموزش

تایید کارکرد ماهیانه کارکنان اداره آموزش

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست