گزارش عملکرد کتابخانه سال 1397

 

 1. تعداد 7681 نسخه کتاب امانت داده شده است.
 2. تعداد 6796 نسخه کتاب بازگشت داده شده است.
 3. تعداد 2646 نسخه تمدید کتاب انجام شده است.
 4. دانلود مقاله نشریات لاتین به میزان450عدد.
 5. وروداطلاعات 52 عنوان نشریات لاتین
 6. ورود اطلاعات و ثبت پایان نامه ها به تعداد 100عدد.
 7. آماده سازی پایان نامه 100 عدد و چسباندن تگ
 8. اضافه کردن فایل صفحه عنوان و چکیده 150 پایان نامه
 9. ویرایش فهرستنویسی 350عنوان کتاب
 10. آماده سازی 350 نسخه کتاب و چاپ لیبل و بارکد
 11. دریافت و ثبت 90 عنوان کتاب اهدایی
 12. فهرستنویسی 90 عنوان کتاب اهدایی
 13. آماده سازی 90 عنوان کتاب اهدایی و چاپ لیبل و بارکد
 14. شلف کردن 90 عنوان کتاب اهدایی
 15. تهیه 5 قفسه دو رو برای بخش پایان نامه ها و کتاب های لاتین
 16. تغییر جانمایی قفسه های کتاب
 17. حدود16000 نسخه کتاب و پایان نامه درقفسه­ها جانمایی شده است.
 18. ایجاد بخش پایان نامه ها
 19. ایجاد بخش اطلاع رسانی
 20. ایجاد بخش کتاب های اهدایی ببر، بخوان، بیار
 21. ایجاد بخش مجله های اهدایی ببر، بخوان، بیار
 22. مرتب کردن ماهانه قفسه های کتاب ها و پایان نامه ها و اصلاح کتابهای اشتباه فایل شده به
 23. تسویه حساب دانشجویان حدودا560 نفر.
 24. عضویت 428 دانشجویان جدید الورود دراول هر ترم
 25. راهنمایی وثبت نام اعضایی که بنا به دلایلی ثبت نامشان انجام نشده است .
 26. راهنمای مراجعین جهت استفاده از کتابخانه و سرچ منابع و راهنمایی جهت تمدید کتابهای در امانت عضو
 27. پاسخگویی تلفنی وراهنمایی استفاده کنندگان ودیگر مراکز .
 28. سرویس دهی حضوری به مراجعین غیرعضو .
 29. تمدید تلفنی کتب اعضایی که دسترسی شان برای تمدید بسته شده است.
 30. تماس با ناشرین جهت ارسال لیست کتاب های نمایشگاه
 31. ارسال لیست ناشران برای گروه های آموزشی دانشکده
 32. بررسی کتاب های درخواست شده توسط مراجعین و گروه های آموزشی برای خرید نمایشگاه جهت عدم تکراری بودن در کتابخانه
 33. تهیه لیست سفارش کتاب برای نمایشگاه 1397
 34. خرید46 عنوان کتاب لاتین و 40 عنوان کتاب فارسی از نمایشگاه 1397به قیمت 14 میلیون تومان
 35. پیگیری دریافت کتاب های خریداری شده از نمایشگاه 1397
 36. تطبیق کتاب های دریافت شده از ناشر با فاکتور خرید
 37. بررسی کتاب های خریداری شده از نظر فیزیکی و وضعیت ظاهری
 38. مجموعه سازی آماده سازی اولیه کتاب های خریداری شده
 39. تهیه کد اموال برای 86  عنوان(205 نسخه)  کتاب خرید نمایشگاه 1397
 40. فهرستنویسی 86 عنوان(205 نسخه)  کتاب خریداری شده از نمایشگاه 1397
 41. آماده سازی نهایی کتاب ها( تهیه لیبل و بارکد)
 42. برگزاری بازدید از کتاب ها جدید برای هیات رئیسه دانشکده و اساتید
 43. شلف کردن 86 عنوان(205 نسخه)  کتاب خرید نمایشگاه
 44. تهیه لیست کتاب های مورد نیاز مجموعه با توجه به درخواست مراجعین و گروه های آموزشی
 45. بررسی کتاب های درخواست شده توسط مراجعین و گروه های آموزشی  جهت عدم تکراری بودن در کتابخانه
 46. تهیه لیست سفارش کتاب در اسفند ماه
 47. پیگیری خرید کتاب
 48.  فهرستنویسی و ورود اطلاعات 410 کتاب الکترونیکی در نرم افزار کتابخانه
 49. تهیه لیست دانشجویان فارغ التحصیل نیمسال اول و تسویه آنها
 50. انجام دستی صحافی 100 نسخه کتاب و 40 پایان نامه توسط پرسنل کتابخانه
 51. برگزاری کلاس های آموزش استفاده از کتابخانه و جستجوی منابع.
 52. هماهنگی با کتابخانه مرکزی جهت دریافت مجوز برگزاری کارگاه ها
 53. هماهنگی با کتابخانه مرکزی جهت حضور مدرس
 54. هماهنگی با مدرس جهت برگزاری کارگاه ها
 55. هماهنگی با واحد IT جهت برگزاری کارگاه ها در سایت دانشکده
 56. هماهنگی با روابط عمومی دانشکده جهت اطلاع رسانی زمان و مکان کارگاه به دانشجویان و اساتید
 57. ثبت نام شرکت کنندگان کارگاه ها
 58. برگزاری 96 ساعت کارگاه آموزشی
 59. برگزاری 3 کارگاه برای نگارش پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی(پیشرفته)
 60. برگزاری 2 کارگاه EndNote
 61. برگزاری 3 کارگاه Google, Google Scholar
 62. برگزاری 3  کارگاه  Scopus
 63. برگزاری 3  کارگاه ISI
 64. برگزاری 3  کارگاه Science Direct
 65. برگزاری 3  کارگاه PubMed, Mesh
 66. برگزاری 3  کارگاه Clinical key
 67. برگزاری 3  کارگاه Cochrane
 68. برگزاری 3  کارگاه Wiley
 69. برگزاری کارگاه Uptodate
 70. حضور و غیاب شرکت کنندگان و جمع آوری ارزشیابی کارگاه ها
 71. تهیه لیست شرکت کنندگان و ارسال آن به کتابخانه مرکزی جهت صدور گواهی برای شرکت کنندگان
 72. دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها از کتابخانه مرکزی و تحویل آن به شرکت کنندگان
 73. بروزسانی هفتگی  اطلاعات سایت کتابخانه
 74. تهیه تابلو راهنما برای بخش های مختلف کتابخانه
 75. راهنمای مراجعین جهت ثبت نام ایمیل آکادمیک
 76. راهنمای مراجعین جهت ثبت نام VPN
 77. راهنمای مراجعین در رابطه با مشکلات سرچ، Endnote ، Word و سایر موارد
 78. همکاری با کمیته امتحانات در برگزاری امتحانات

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست