گزارش عملکرد کتابخانه سال 1398

 

1.      تعداد 4625 نسخه کتاب امانت داده شده است.

2.      تعداد 3926 نسخه کتاب بازگشت داده شده است.

3.      تعداد 1498 نسخه تمدید کتاب انجام شده است.

4.      دانلود مقاله نشریات لاتین به میزان150عدد.

5.      وروداطلاعات 52 عنوان نشریات لاتین

6.       ورود اطلاعات و ثبت پایان نامه ها به تعداد 25عدد.

7.      آماده سازی پایان نامه 25 عدد و چسباندن تگ

8.      ویرایش فهرستنویسی 50عنوان کتاب

9.      آماده سازی 50 نسخه کتاب و چاپ لیبل و بارکد

10.  دریافت و ثبت 40 عنوان کتاب اهدایی

11.  فهرستنویسی 40 عنوان کتاب اهدایی

12.  آماده سازی 40 عنوان کتاب اهدایی و چاپ لیبل و بارکد

13.  شلف کردن 40 عنوان کتاب اهدایی

14.  مرتب کردن ماهانه قفسه های کتاب ها و پایان نامه ها و اصلاح کتابهای اشتباه فایل شده به

15.  تسویه حساب دانشجویان حدودا560 نفر.

16.  عضویت دانشجویان جدید الورود دراول هر ترم

17.  راهنمایی وثبت نام اعضایی که بنا به دلایلی ثبت نامشان انجام نشده است .

18.  راهنمای مراجعین جهت استفاده از کتابخانه و سرچ منابع و راهنمایی جهت تمدید کتابهای در امانت عضو

19.  پاسخگویی تلفنی وراهنمایی استفاده کنندگان ودیگر مراکز .

20.  سرویس دهی حضوری به مراجعین غیرعضو .

21.  تمدید تلفنی کتب اعضایی که دسترسی شان برای تمدید بسته شده است.

22.  تماس با ناشرین جهت ارسال لیست کتاب های نمایشگاه

23.  ارسال لیست ناشران برای گروه های آموزشی دانشکده

24.  بررسی کتاب های درخواست شده توسط مراجعین و گروه های آموزشی برای خرید نمایشگاه جهت عدم تکراری بودن در کتابخانه

25.  تهیه لیست سفارش کتاب برای نمایشگاه 1398

26.  خرید24 عنوان کتاب لاتین و 76 عنوان کتاب فارسی از نمایشگاه 1398به قیمت 16 میلیون تومان

27.  پیگیری دریافت کتاب های خریداری شده از نمایشگاه 1398

28.  تطبیق کتاب های دریافت شده از ناشر با فاکتور خرید

29.  بررسی کتاب های خریداری شده از نظر فیزیکی و وضعیت ظاهری

30.  مجموعه سازی آماده سازی اولیه کتاب های خریداری شده

31.  تهیه کد اموال برای 100  عنوان(239 نسخه)  کتاب خرید نمایشگاه 1398

32.  فهرستنویسی 100 عنوان(239 نسخه)  کتاب خریداری شده از نمایشگاه 1398

33.  آماده سازی نهایی کتاب ها( تهیه لیبل و بارکد)

34.  برگزاری بازدید از کتاب ها جدید برای هیات رئیسه دانشکده و اساتید

35.  شلف کردن 100 عنوان(239 نسخه)  کتاب خرید نمایشگاه

36.  فهرستنویسی و ورود اطلاعات 25 کتاب الکترونیکی در نرم افزار کتابخانه

37.  انجام دستی صحافی 25 نسخه کتاب و 10 پایان نامه توسط پرسنل کتابخانه

38.  برگزاری کلاس های آموزش استفاده از کتابخانه و جستجوی منابع.

39.  بروزسانی هفتگی  اطلاعات سایت کتابخانه

40.  تهیه تابلو راهنما برای بخش های مختلف کتابخانه

41.  راهنمای مراجعین جهت ثبت نام ایمیل آکادمیک

42.  راهنمای مراجعین جهت ثبت نام VPN

43.  راهنمای مراجعین در رابطه با مشکلات سرچ، Endnote، Wordو سایر موارد

44.  همکاری با کمیته امتحانات در برگزاری امتحانات

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست