گزارش عملکرد کتابخانه سال 1400

 

1.      تعداد 322 نسخه کتاب امانت داده شده است.

2.      تعداد 1091 نسخه کتاب بازگشت داده شده است.

3.      تعداد 360 نسخه تمدید کتاب انجام شده است.

4.      دانلود مقاله نشریات لاتین به میزان150عدد.

5.      ورود اطلاعات و ثبت 70 عنوان پایان‌نامه.

6.       آپلود مجدد فایل‌های مشکل دار پایان‌نامه‌ها

7.      ویرایش فهرستنویسی 40 عنوان کتاب

8.      آماده‌سازی 40 نسخه کتاب و چاپ لیبل و بارکد

9.      دریافت و ثبت 40 عنوان کتاب اهدایی

10.  فهرستنویسی 40 عنوان کتاب اهدایی

11.  آماده‌سازی 40 عنوان کتاب اهدایی و چاپ لیبل و بارکد

12.  شلف کردن 40 عنوان کتاب اهدایی

13.  مرتب کردن ماهانه قفسه های کتاب ها و پایان‌نامه‌ها و اصلاح کتاب‌های اشتباه فایل شده به

14.  تسویه حساب دانشجویان حدودا 380 نفر.

15.  عضویت دانشجویان جدید الورود در اول هر ترم

16.  راهنمایی وثبت نام اعضایی که بنا به دلایلی ثبت نامشان انجام نشده است .

17.  تغییر سیستم کتابخانه از قفسه باز به قفسه بسته با توجه به پروتکل های بهداشتی دانشگاه

18.  راهنمای مراجعین جهت استفاده از کتابخانه با توجه به پروتکل های بهداشتی دانشگاه

19.   راهنمای مراجعین جهت جستجوی  منابع

20.  راهنمایی مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت تمدید کتاب‌های در امانت عضو

21.  بازیابی کتاب‌های درخواستی مراجعین از قفسه

22.  پاسخگویی تلفنی و راهنمایی استفاده کنندگان سایر مراکز .

23.  تمدید تلفنی کتب اعضایی که دسترسی‌شان برای تمدید بسته شده است.

24.  پیگیری جهت بازگشت کتاب‌های در امانت مورد نیاز  مراجعین

25.  ارسال لیست ناشران برای گروه های آموزشی دانشکده

26.  بررسی کتاب های درخواست شده توسط مراجعین و گروه های آموزشی برای خرید نمایشگاه جهت عدم تکراری بودن در کتابخانه

27.  تهیه لیست سفارش کتاب برای نمایشگاه 1400

28.  خرید7 عنوان کتاب لاتین و 43 عنوان کتاب فارسی از نمایشگاه 1400به قیمت 17 میلیون تومان

29.  پیگیری دریافت کتاب های خریداری شده از نمایشگاه 1400

30.  تطبیق کتاب های دریافت شده از ناشر با فاکتور خرید

31.  بررسی کتاب های خریداری شده از نظر فیزیکی و وضعیت ظاهری

32.  مجموعه سازی آماده سازی اولیه کتاب های خریداری شده

33.  تهیه کد اموال برای 50  عنوان(136 نسخه)  کتاب خرید نمایشگاه 1400

34.  فهرستنویسی 50عنوان(136 نسخه)  کتاب خریداری شده از نمایشگاه 1400

35.  آماده سازی نهایی کتاب ها( تهیه لیبل و بارکد)

36.  شلف کردن 50 عنوان(136 نسخه)  کتاب خرید نمایشگاه

37.  دانلود 30 عنوان کتاب الکترونیکی

38.  رایزنی با کتابخانه‌های دیجیتال در مورد دریافت فایل کتاب‌های مرجع تخصصی لاتین

39.  فهرستنویسی و ورود اطلاعات 30 عنوان کتاب الکترونیکی در نرم افزار کتابخانه

40.  انجام دستی صحافی 60 نسخه کتاب و 15 پایان‌نامه‌ توسط پرسنل کتابخانه

41.  بروزسانی هفتگی  اطلاعات سایت کتابخانه

42.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت نام ایمیل آکادمیک

43.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت نام VPN

44.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت نام در پژوهان

45.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری جهت ثبت پروپزال در پژوهان

46.  راهنمای مراجعین حضوری و غیر حضوری در رابطه با مشکلات سرچ در پایگاه‌های اطلاعاتی، Endnote، Wordو ...

47.  دانلود مقالات مورد نیاز مراجعین حضوری و غیر حضوری

48.  تهیه کتب الکترونیکی لاتین مورد نیاز مراجعین حضوری و غیر حضوری

49.  انجام خود ارزیابی کتابخانه طبق چک لیست ارزیابی سالیانه کتابخانه مرکزی و ارسال آن

50.  نظارتوپیگیریمشکلاتسخت افزاریونرم افزاریسیستمهایکامپیوتریکتابخانه

51.  تهیه نامه‌ها و گزارشات مربوط به کتابخانه

52.  سرچ ایندکس مقالات اساتید و دانشجویان در PubMed ,Scopus, ISI

53.  بروز رسانی پیچ اساتید ( بنا به درخواست شخصی خودشان ) در سایت نوید و بارگزاری اطلاعات برای دانشجویان

54.   آموزش و یاد گیری سایت نوید برای اساتید

55.  ثبت نام مریبان و اعضای هیات علمی در پایگاه‌های Scopusو  ResearcherID,Google Scholar, ORCID ResearchGate Mendeley

56.  پیگیری تلفنی و حضوری جهت تکمیل اطلاعات مریبان و اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی

57.  همکاری با کمیته امتحانات در برگزاری امتحانات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست