نام و نام خانوادگی: فاطمه فخر عالی زاده

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد تکنولوژی اتاق عمل

مرتبه علمیمربی   

گروه آموزشی: اتاق عمل و هوشبری

علائق پژوهشی:  

 • فناوری، نوآوری و اختراعات
 • اتاق عمل های هوشمند
 • هوش مصنوعی و جراحی های روباتیک
 • روش ها، ابزار و تجهیزات جدید پزشکی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

مربی گروه اتاق عمل و بیهوشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل

 

پست الکترونیک:  f.fakhrealizadeh@gmail.com

شماره تماس:  00989179099500

 

کد: ORCID    https://orcid.org/0000-0002-4693-3979

لینک گوگل اسکولار:  https://scholar.google.com/citations?user=v3FkcbAAAAAJ&hl=fa

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Oct/14/برنامه هفتگی فخرعالی زاده_1.pdf  

 


Name: Fatemeh Fakhrealizadeh,

Field of Study: M.Sc. in Surgical nursing,

Academic Degree: Tutor of Operating Room & Anesthesia Department,

School of Nursing & Midwifery,

Shahid Beheshti University of Medical Sciences,

 

Academic Department:  School of Nursing and Midwifery

Research Interests:

 • Technology, innovation and inventions
 • Smart operating room
 • Artificial intelligence and robotic surgeries
 • New medical methods, tools and equipment

CV link

Biography:

 • Master of Surgical nurse,
 • Tutor of Operating Room & Anesthesia Department,
 • School of Nursing & Midwifery,
 • Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
 • Tehran, Iran

 

Email: f.fakhrealizadeh@gmail.com

Contact Number: Tel: 00989179099500

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4693-3979

Link google  scholar  : https://scholar.google.com/citations?user=v3FkcbAAAAAJ&hl=fa

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/14/برنامه هفتگی فخرعالی زاده_1.pdf

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست