مرکز رشد قمر تجهیزات پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی 

 

در تاریخ 1402/03/22 ریاست دانشکده پرستاری و مامایی، آقای دکتر وحید زمانزاده به همراه معاون پژوهشی  و یکی از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده، جهت بررسی میدانی از مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و امکان سنجی تاسیس مرکز رشد قمر در آن دانشکده، با ریاست مرکز رشد، آقای دکتر پویا کیان دیدار و تبادل نظر نمودند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست