مهندس عباس مهدوی

مسئول فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


تــحـــصیـــلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 

شماره تماس:  02188655366 داخلی 271 

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی

طبقه همکف

 

شرح وظایف:

 • مدیریت شبکه های رایانه ای دانشکده ها و فراهم نمودن ارتباط میان آنها
 • مسولیت ارتباطات اینترنتی و امور داده ای با دانشگاه
 • مسولیت راه اندازی، نگهداری و توسعه اتاق سرور دانشکده
 • تجمیع داده های دانشگاه و ارائه سرویس هایی جهت دسترسی تحت شبکه به آنها
 • پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشکده
 • اجرا  و ابلاغ سیاست های اعلام شده از جانب مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
 • نگهداری سرورها و بانک های اطلاعاتی هریک (بروزرسانی ویندوز ها، آنتی ویروس ها، پشتیبان گیری از بانک های اطلاعاتی و سیاست های اجرای نرم افزار ...)
 • ایجاد و راه اندازی شبکه های جدید مورد نیاز (نیازسنجی شبکه، راه کارهای پیاده سازی، پیگیری اجرا و پیاده سازی و ...)

مهندس محسن مقدم تبریزی

کارشناس فناوری اطلاعات

تــحـــصیـــلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 

شماره تماس:  02188655366 داخلی 271

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف

 

شرح وظایف:

 • نگهداری و بروز رسانی سیستم ها و سرویس های سایت ها ( بروز رسانی ویندوزها، آنتی ویروس ها، نرم افزارهای عمومی و اختصاصی)
 • پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری (اتوماسیون اداری، فیش غذا، سیستم هم آوا و سیستم های  مالی و اداری)
 • ارائه سرویس به دانشجویان و پاسخگویی به سوالات
 • راه اندازی سرویس های جدید در حوزه مدیریت سایت ها و سیستم ها
 • نصب و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی در واحدهای آموزش، مالی و اداری، تغذیه و ... ( آموزش اولیه اجرای نرم افزار)

مهندس کیارش میرزاخانی

کارشناس فناوری اطلاعات

تــحـــصیـــلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 

شماره تماس:  02188655366 داخلی 271

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف

 

شرح وظایف:

 • مسولیت راه اندازی، نگهداری و توسعه اتاق سرور دانشکده
 • تجمیع داده های دانشگاه و ارائه سرویس هایی جهت دسترسی تحت شبکه به آنها
 • پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشکده
 • نگهداری سرورها و بانک های اطلاعاتی هریک (بروزرسانی ویندوز ها، آنتی ویروس ها، پشتیبان گیری از بانک های اطلاعاتی و سیاست های اجرای نرم افزار ...)
 • ایجاد و راه اندازی شبکه های جدید مورد نیاز (نیازسنجی شبکه، راه کارهای پیاده سازی، پیگیری اجرا و پیاده سازی و ...)

مهندس رزا کیمیایی مقدم

کارشناس فناوری اطلاعات

تــحـــصیـــلات: کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

شماره تماس:  02188655366 داخلی 245

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف

 

شرح وظایف:

 • نگهداری و بروز رسانی سیستم ها و سرویس های سایت ها (بروز رسانی ویندوزها، آنتی ویروس ها، نرم افزارهای عمومی و اختصاصی)
 • پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری (اتوماسیون اداری، فیش غذا، سیستم هم آوا و سیستم های  مالی و اداری)
 • ارائه سرویس به دانشجویان و پاسخگویی به سوالات
 • راه اندازی سرویس های جدید در حوزه مدیریت سایت ها و سیستم ها
 • نصب و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی در واحدهای آموزش، مالی و اداری، تغذیه و ... (آموزش اولیه اجرای نرم افزار)

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست