لینک نظر سنجی از فراگیران گروه

دانشجویان گرامی لطفا در پایان هر ترم وارد لینک زیر شده و به سوالات پاسخ دهید. دقت بفرمایید که سوالات در هر ترم فقط مربوط به عملکرد همان ترم است.

با تشکر

https://survey.porsline.ir/s/7KiYUmY

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست