به نام خدا

با سلام و احترام

استاد عزیز، ارتقاء کیفیت مستمر نظــام آموزش عـالی  مـستلزم  اسـتفاده از ارزیابی آموزشی است لذا دریافت نظرات شما از وضعیت  آموزشی بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد. خواهشمندیم در این زمینه همکاری لازم را پاسخگویی به سوالات بفرمایید. کلیه اطلاعات کاملا محرمانه می باشد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم .

برای تکمیل فرم، با کلیک بر روی لینک زیر اقدام بفرمایید.

فرم بررسی رضایت اساتید

 

دانشجوی عزیز، ارتقاء کیفیت مستمر نظــام آموزش عـالی  مـستلزم  اسـتفاده از ارزیابی آموزشی است لذا دریافت نظرات شما از وضعیت  آموزشی بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد. خواهشمندیم در این زمینه همکاری لازم را پاسخگویی به سوالات بفرمایید. کلیه اطلاعات کاملا محرمانه می باشد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم .

برای تکمیل فرم، با کلیک بر روی لینک زیر اقدام بفرمایید.

فرم بررسی رضایت دانشجویان

 

دانش آموخته عزیز، ارتقاء کیفیت مستمر نظــام آموزش عـالی  مـستلزم  اسـتفاده از ارزیابی آموزشی است لذا دریافت نظرات شما از وضعیت  آموزشی بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد. خواهشمندیم در این زمینه همکاری لازم را پاسخگویی به سوالات بفرمایید. کلیه اطلاعات کاملا محرمانه می باشد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم .

فرم بررسی رضایت دانش آموختگان

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست