مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی


دکتر فاطمه منجذبی

دکتری پرستاری

مرتبه علمی: استادیار گروه داخلی و جراحی

لینک رزومه: Fa En

پست الکترونیک  fmonjazebi@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:

 

ملاقات حضوری: شنبه 17-13

شماره تماس : 88655366 الی 70 داخلی 308

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف اداره آموزش


شرح وظایف:

 • تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 • تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد
 • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب برنامه مصوب به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت هادانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 • تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود
 • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
 • بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس
 • بررسی کیفیت آموزش و اساتید دوره های تحصیلات تکمیلی
 • پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید تحصیلات تکمیلی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تصویب استاد راهنما و مشاور پیشنهادی
 • تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد
 • تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه
 • تعیین زمان دفاع از پایان نامه دانشجویان بر اساس گزارش پایان کار استاد راهنما
 • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی
 • دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه
 • تدوین راهنمای نگارش پایان نامه
 • طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف
 • پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود
 • موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست