مـعاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی 


نام و نام خانوادگی: دکـتر رقیه اسمعیلی

رتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی گروه داخلی جراحی

تحصیلات: دکتری پرستاری

لینک رزومه: Fa En

 

شماره تماس:  88202520 - 88202519 - 88202518 

ساعت ملاقات: یکشنبه ها 15-13

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه سوم حوزه ریاست  

پست الکترونیک:  r.esmaieli@sbmu.ac.ir  

                        r_esmaieli@yahoo.com

لینک ارتباط مستقیم معاون آموزشی با دانشجویان


رسالت

معاونت آموزش باتلاش و همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری و مامایی، اتاق عمل و هوشبری و فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در محیطی خلاق و پویا با بهره گیری از فن آوری های نوین به توسعه کمی و کیفی  آموزش پاسخ گو، عدالت محور و با اخلاق و یادگیر خود راهبرد همراه با نهادینه سازی ارزشهای اسلامی و اخلاقی به منظور دستیابی به  حداکثر توانایی رهبری و شایستگی در حفظ و ارتقا سلامت جامعه و ایجاد بر جمعیت علمی درعرصه های ملی و بین المللی با تاکید بر محوریت عزت و حکمت و مصلحت گام بر می دارد.

 

ماموریت ها

 • نهادینه سازی ارزش های اسلامی و اخلاقی
 • عدالت محوری و ایجاد فرصت های برار عرصه آموزشی و ارائه خدمات
 • استقرار نظام پاسخ گویی سازمانی با تاکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی
 • جامعه محوری در راستای اثر بخشی اجتماعی و تقاضای جامعه
 • قانون گرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری و توانمندی و مشارکت ساختارمند فعالانه افراد و همبستگی و فرد جمعی
 • مرجعیت علمی در عرصه ملی و بین المللی با نام دانشکده و تاکید برمحوریت عزت ، حکمت و مصلحت
 • نهادینه سازی ارزش های اسلامی و اخلاقی
 • عدالت محوری و ایجاد فرصت های برار عرصه آموزشی و ارائه خدمات
 • استقرار نظام پاسخ گویی سازمانی با تاکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی
 • جامعه محوری در راستای اثر بخشی اجتماعی و تقاضای جامعه
 • قانون گرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری و توانمندی و مشارکت ساختارمند فعالانه افراد و همبستگی و فرد جمعی
 • مرجعیت علمی در عرصه ملی و بین المللی با نام دانشکده و تاکید برمحوریت عزت ، حکمت و مصلحت

 

اهداف ویژه و راهبردها

هدف اول: برنامه ریزی به منظور سازماندهی، جذب و ارتقای دانش و مهارت های اعضای هیات علمی

 • جذب اعضای هیات علمی بالینی به منظور حداکثر توسعه همکاری دانشکده و محیط بالین
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفی دانش و مهارت اعضای هیات علمی در آموزش، پژوهش و فرهنگی با استفاده از روش های نوین فن آوری و به کار گیری نتایج آن در بالین
 • برنامه ریزی با هدف ارتقاء سطح دانش و حمایت هدایت تحصیلی
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت توسعه همکاری آموزش بین الملل با اولویت کشورهای منطقه ای

 

هدف دوم: برنامه ریزی جهت  توسعه کیفی برنامه ها و دوره های آموزشی به منظور دست یابی به حداکثر شایستگی و قدرت رهبری آموزشی در فراگیران

 • یادگیری خودراهبر و ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش بالینی
 • به کارگیری فن آوری های نوین آموزشی در انتقال دانش تئوری و مهارت بالینی
 • ارتقاء سطح دانش و حمایت تحصیلی بر اساس نیاز جامعه
 • برنامه ریزی توسعه سطح علمی و مهارت بالینی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

هدف سوم: ارزیابی و اعتبار بخشی ملی و بین المللی گروه ها و بخش های آموزشی

 • اعتبار بخشی درونی و بیرونی گرو ه های آموزشی جهت رقابت با دانشگاه های ملی و بین المللی
 • برنامه ریزی توسعه ارتقاء کیفیت آزمونه ها ( جامع ، پره انترنی و ....)

 

هدف چهارم: برنامه ریزی توسعه آموزش مجازی

 • بستر سازی فرهنگی و فنی در راستای توسعه آموزش مجازی و بین المللی
 • همکاری درون وبرون بخشی با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و در حوزه منطقه
 • برنامه ریزی آموزشی مداوم و کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی و توسعه دوره های مجازی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست