تعریف مرکز رشد

مرکز رشد(انکوباتور) آن گونه که در فرهنگ لغت آمده به معنای ماشین جوجه کشی، گرم خانه، یا دستگاه نگهداری ساخته شده است که بر مفاهیم تکثیر کردن، کشت دادن، رشدTo incubate نوزادان نارس است. در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها در زمره زیرساختهای فنی قرار می گیرند و نهادها یا چارچوبهایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک تاسیس می شوند .مرکز رشد فضای اداری و آزمایشگاهی همراه با خدمات حمایتی مختلف با حداقل هزینه را برای شرکتهای نوپا فراهم می کند و همچنین شبکه سازی و برخی خدمات جانبی را برای آنها تامین می نماید.

 

مرکز رشد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز رشد قمر دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و با هدف گسترش و تقویت اقتصاد دانش بنیان در حوزه های خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، توانبخشی، فناوری های نوین حوزه سلامت و نیز بستر سازی برای فناوری ها به منظور ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کاربردی، توسعه کسب و کار های کوچک و متوسط دانش بنیان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای مراقبتی درمانی توانبخشی در مراکز بهداشتی، درمانی و جامعه به فعالیت می پردازد.

 

برنامه عملیاتی 1 ساله مرکز رشد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • معرفی مرکز رشد به گروه های هدف
  • توانمند­سازی­ مخاطبان ­و گروه های هدف
  • تعامل با پارک علم و فناوری دانشگاه و سایر دانشگاه ها و واحدهای مرتبط در سطح کشور با هدف بهره گیری متقابل از امکانات و ظرفیتهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی طرفین و تقویت و توسعه ارتباطات
  • بسترسازی جهت جذب ومشارکت بیشتر هسته های فناور
  • راه اندازی ایده بازارها و استارت آپ ها در خوزه فناوری سلامت در دانشکده پرستاری مامائی
  • بسترسازی و حمایت هسته های فناور پیش رشد در جهت تبدیل به شرکت دانش بنیان
  • ترغیب محققین به انجام طرح های محصول محور و فناورانه
  • ارزیابی و پایش عملکرد تحقیق وتوسعه واحدهای فناور تحت نظارت و حمایت دانشکده قمر
  • توسعه و تقویت مرکز و مراکز رشد
  • ارتقاء کیفیت پژوهش های منتهی به تولیدات مرتبط با فناوری سلامت
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست