نام و نام خانوادگی: مجید جعفرلو

تــحـــصیـــلات:  

ســـمـــتمتصدی امور بایگانی و رفاهی دانشکده پرستاری و مامایی

تـــلـــفـــن: 02188655366 داخلی 101

رایـــانـــامــه :

 :شرح وظایف

  • پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی کارکنان (بن غیرنقدی، وجه لباس، اردوهای مسافرتی و زیارتی و ...)
  • تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها در سطح دانشکده
  • پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم برای کارکنان براساس اطلاعیه های ستاد دانشگاه
  • پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه‌ تکمیلی پرسنل، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با هماهنگی مسئولین مربوطه
  • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست