مـعاونت پشتیبانی دانشکده پرستاری و مامایی 


نام و نام خانوادگی : دکتر رفعت رضاپور نصرآباد 

رتبه علمی : دانشیار گروه مدیریت و روان پرستاری

تحصیـــلات : دکتری پرستاری

شماره تماس: 88655366 داخلی 331

ساعت ملاقات: چهارشنبه ها 14-13

تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه سوم حوزه ریاست

پست الکترونیک:  rezapour.r@sbmu.ac.ir


 

شرح وظایف و اهداف:

معاونت پشتیبانی دانشکده مسئول ارائه خدمات و پشتیبانی از تمامی فعالیت‌های دانشکده است.

با توجه به ماهیت متغیر و چندگانه وظایف معاون پشتیبانی دانشکده، ممکن است بر اساس نیازها و شرایط دانشکده وظایف این معاونت تغییر کند.

وظیفه این معاونت به عنوان یکی از مدیریت های کلیدی دانشکده، شامل موارد زیر می باشد:

1. مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های اداری، مالی، و خدماتی دانشکده

2. تدوین و اجرای سیاست‌ها و طرح‌های مرتبط با امور پشتیبانی و خدماتی دانشکده

3. هماهنگی با دفاتر مربوطه برای انجام امور مربوط به پشتیبانی و خدمات دانشکده، مانند خدمات کتابخانه، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، و خدمات امنیتی

4. ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشکده

5. حل مشکلات پیش آمده در مورد خدمات و پشتیبانی دانشکده

6. مشارکت در تدوین سیاست‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشکده

7.ایجاد شرایط مطلوب برای ارتقا فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده

  •  این معاونت سعی خواهد نمود تا با توانمندسازی سرمایه های سازمانی، افزایش انگیزه در کارکنان، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های مادی و معنوی دانشکده جهت خلق ثروت و مدیریت صحیح منابع مالی و تحول در برنامه ها به رسالت خود که رضایت کارکنان و اعضا هیات علمی می باشد دست یافته و در جهت اعتلای مادی و معنوی اساتید، کارکنان و دانشجویان بکوشد.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست