بهمن جبرائیلی

نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


 تــحـــصیـــلات: کارشناسی ارشد فلسفه دین

 

شماره تماس: 88655366 داخلی 203

لینک نهاد رهبری: https://nsbmu.ir

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی – طبقه سوم حوزه ریاست

 

شرح وظایف:

  • تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن
  • اقامة جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی
  • اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینة علوم و معارف اسلامی
  • حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمائی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی
  • هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقویت فعالیتهای اسلامی در دانشکده
  • مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشکده و علل ضعفها و نارسائیها برای دستیابی به راه‌حلهای مناسب
  • بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامة نماز در دانشکده
  • همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست