سحر زارع زاده

کارگزین دانشکده پرستاری و مامایی 

تــحـــصیـــلات:   کارشناسی مدیریت صنعتی

شماره تماس:  02188655366 داخلی 271

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف

 

شرح وظایف:

  • صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع طبق مقررات
  • صدور احکام افزایش سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  • انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)
  • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
  • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
  • انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود اعم از تشکیل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تایمکس –تشکیل کارت مرخصی و اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط
  • تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به واحد امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا
  • نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه تایمکس
  • پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تأخیر در ورود دارند
  • تهیه لیست اضافه کار و ارجاع به امور مالی جهت پرداخت
  • ثبت مرخصی پرسنل بصورت روزانه در سیستم
  • پیگیری و صدور احکام مأموریت اداری کارکنان
  • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
  • نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان
  • پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل حق لباس، جیره غیر نقدی، روز کارمند و...
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

میلاد مرادی

متصدی امور دفتری دانشکده پرستاری و مامایی

تــحـــصیـــلات:   کارشناسی حسابداری

شماره تماس:  02188655366 داخلی 324

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف

 

شرح وظایف:

 • صدور احکام کارگزینی و کلیه مکاتبات مربوط به  نیروهای قرارداد کارمعین و قراراد کارگری
 • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی قرارداد کارمعین و قراراد کارگری و ارجاع به مقامات بالاتر
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

مجید جعفرلو

متصدی امور بایگانی و رفاهی دانشکده پرستاری و مامایی

تــحـــصیـــلات: دیپلم

شماره تماس:  02188655366 داخلی 101

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه همکف

 

شرح وظایف:

 • پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی کارکنان (بن غیرنقدی، وجه لباس، اردوهای مسافرتی و زیارتی و ...)
 • تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها در سطح دانشکده
 • پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم برای کارکنان براساس اطلاعیه های ستاد دانشگاه
 • پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه‌ تکمیلی پرسنل، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست