کار گروه برنامه ریزی درسی

 

برنامه ریزان درسی با الهام از انتظارات و نیازهای جامعه و با توجه به اهداف نظام  آموزش عالی ،به تدوین و ارائه ی دانش ها، مهارت ها و نگرش هایی اقدام میکنند که قرار است دانشجویان کسب کنند اما معمولاً بین انتظاراتی که از یک فارغ لتحصیل در رشته پرستاری در مقاطع مختلف  وجود دارد و تواناییها و قابلیتهای کسب شده در برنامه ی آموزشی او یک عدم همخوانی دیده میشود.

 نیازهای جامعه  نه تنها دلالت بر نجات بیماران و مراقبتهای بحران دارد، بلکه شامل مواردی چون ارتقاء سلامت جامعه نیز میشود. بنابراین، منطقی است که برای ارائه ی برنامه های درسی هماهنگ با کمیته برنامه آموزشی  دانشکده، کار گروه برنامه ریزی درسی در سطح گروه  تشکیل گردد تا با بررسی و طی مراحل چندگانه  و همگام با کمیته برنامه ریزی معاونت  آموزش  به بررسی برنامه های  آموزشی های  گروه( پرستاری کودکان و پرستاری مراقبت ویزه نوزادان)  بپردازد.

 

اعضا ء کار گروه:

مدیر گروه ( دکتر منیژه نوریان)، دو تن از اعضا گروه (سرکار خانم ها دکتر ابراهیم پور و دکتر ورزش نژاد) و  کارشناس  معرفی شده توسط دفتر توسعه

مسئول کار گروه: سر کار خانم دکتر ابراهیم پور

هدف کلی کار گروه: ارتقاء دسترسی دانشجویان به اهداف برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز های جامعه

شرح وظائف کار گروه :

 • هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan  و Course plan توسط  اعضاء گروه آموزشی از طریق  ارتباط و  تعامل با  دفتر توسعه دانشکده‌ و کمیته برنامه ریزی درسی معاونت آموزش
 • مشارکت در طراحی، اجرا، بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم‌های آموزشی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه‌های مدیریت برنامه درسی
 • تهیه و تدوین الگوها، فرم‌ها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی
 • مشارکت و همکاری با کمیته برنامه ریزی درسی جهت هدایت و  مشارکت در فرآیند راه اندازی رشته

برنامه زمانی  تشکیل کار گروه:

کار گروه در طی سال دو بار تشکیل خواهد شد ( در انتهای هر نیمسال) و موارد مورد بررسی در کمیته برنامه ریزی معاونت آموزش مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برنامه‌های  کار گروه برنامه ریزی درسی در سال 1402-1403

 • تدوین طرح درس و اموزش نحوه تدوین ان به اعضا گروه
 • تدوین چک لیست ارزیابی طزرح درس ها
 • آموزش نحوه‌ی تکمیل چک لیست، نحوه ارائه بازخورد به مدرس مربوطه برای رفع اشکالات احتمالی، بارگزاری طرح درس‌های با امتیاز 80 درصد یا بیشتر در سایت  گروه   و  ارسال به کارشناسان و  مسئول دفتر توسعه
 • کنترل سایت  گروه از نظر بارگزاری طرح درس‌ها و مطابقت آن با چک لیست و ارائه گزارش آن به  سرپرست  محترم  دفتر توسعه
 • بازبینی و  بررسی  کوویرکولوم  های آموزشی گروه  و  سایت گروه جهت ارزیابی طرح درس‌ها از نظر صحت فرمت، محتوا و اختصاص تکالیف کلاسی
 • انجام ارزیابی طرح درس های بالینی و نظری گروه
 •   انجام  ارزیابی طرح درس‌های مجازی  گروه 
 • ارائه گزارش به  کمیته برنامه درسی معاونت آموزشی دانشکده در خصوص طرح درس‌های مجازی که  بر مبنای  چک لیست  ها ، حد نصاب نمره را کسب نکرده اند
 • اصلاح مرحله‌ای طرح درس‌های  نظری و بالینی
 •  مشارکت در بازبینی کوریکولوم‌های دروس تخصصی  دو رشته مقطع  ارشد گروه  و ارسال پیشنهادات اصلاحی آن به  کمیته برنامه درسی دانشکده و هیات برد هر رشته.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست