قال رسول‌الله (ص): " انّی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق "

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم.

کنزالعمال، حدیث 52175 ، جلد3 ،صفحه 16

 

 

منشور اخلاقی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی

در راستای اهداف  مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه پرستاری کودکان هم پیمان می‌شوند با نیت قرب الهی، بر اساس ارزش‌های اخلاقی و موازین متعالی نظام جمهوری اسلامی، هم راستا با نقشه علمی دانشگاه در جهت تعالی فردی و سازمانی گام برداریم.

در این راستا موارد زیر را سرلوحه  اقدامات خود قرار داده ایم:

1 . توکل به خدا و استعانت از حضرت پروردگار را در رأس امور 

2 . تقویت التزام به مبانی اخلاقی اسلامی و ترویج ارزش‌های متعالی ؛ با رعایت موازین نظام جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق اهداف عالیه اسلامی

3 . ارج نهادن به شرافت و منزلت انسانی افراد ، صیانت از جوهره و گوهر والای انسانی و اکرام آن 

4 . خویشتنداری، گشاده‌رویی، متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با همکاران، دانشجویان و مراجعین و مددجویان

5 . انجام امور محوله صرف نظر از ویژگی‌هایی چون جنس، نژاد، ملیت، مذهب، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و گروه خودی ... ؛ براساس اصل عدالت، انصاف و شایسته سالاری 

6 . تلاش در جهت نهادینگی فرهنگ تعامل و گفتمان صادقانه مبتنی بر اصول اخلاقی و برخورد با رفتارهای نامناسب همچون غیبت، شایعه‌پراکنی، مذمت یا اقدامات بدخواهانه نسبت به یکدیگر

7 .  استفاده از خرد و مشارکت جمعی به عنوان بهترین رویکرد جهت تحقق اهداف سازمانی ، ترویج فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری، خلاقیت، نوآوری و توانمندسازی مجموعه 

8 . پایبندی به اصل رازداری، امانت، عدم افشای اسرار، مدارک و اسناد محرمانه

9.پایبندی به اصل خیرخواهی و نوع‌دوستی، هموار سازی مسیر ترقی حرفه‌ای را برای همدیگر 

10. تعهد به وظایف، شئون حرفه‌ای و اجتماعی متعهد بوده و در جهت همسویی اهداف فردی با اهداف دانشکده

11. ارتقای توانمندی‌های علمی، نشر دانش حرفه‌ای، در جهت پرداخت زکات علم و توسعه فرهنگ جانشین‌پروری

12. وقت‌شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف  و تلاش در جهت بهره‌وری، ارتقاء و تعالی دانشکده در تمامی ابعاد و زمینه‌ها 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست