کدهای اخلاقی و رفتار حرفه ای گروه:

وظایف حرفه ی در نقش مراقبتی

اگرچه نقش مراقبتی فرد سیار ، کمک اول و فرد اسکراب (دست شسته) با یکدیگر همپوشانی دارد و کاملا قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشند ولی به طور کلی می توان نقش های مراقبتی این افراد را به صورت زیر بیان نمود :

الف ) وظایف حرفه ای به عنوان فرد سیار (Circulate)

آماده نمودن اتاق عمل ، انتقال بیمار به اتاق عمل ، کمک به پوزیشن دادن ( وضعیت دادن به بیمار) ، پرپ بیمار ( ضدعفونی نمودن محل عمل ) ، فراهم نمودن لوازم و تجهیزات اضافی لازم در طول انجام عمل جراحی و ارزیابی مداوم شرایط اتاق عمل و برآورده نمودن نیازهای تیم جراحی است .

ب) وظایف حرفه ای به عنوان کمک اول جراح

فراهم نمودن دید مناسب جهت محل عمل برای جراح (با کمک رترکتورها ، گازهای و ساکشن )، همکاری در هموستاز ( بندآوردن خونریزی) ، پانسمان و سایر عملکردهایی که به جراح در انجام یک عمل صحیح همراه با نتایج مطلوب کمک می کند.

وظایف حرفه ای به عنوان اسکراب(دست شسته)

تکنولوژیست های جراحی برای ایفای نقش اسکراب در سه سطح 1 ،2 و 3 فعالیت می کنند . در سطح اول فرد وارد عمل های عمومی می شود و در سطح دوم می تواند در عمل های تخصصی تر ایفای نقش نماید و در سطح سوم فرد در حوزه مدیریت نیز وارد شود .

به طور طبیعی تکنولوژیست اتاق عمل در یک وضعیت استریل در طول عمل جراحی عمل می کند ، همچنین بسیاری از وظایف غیر استریل ( وظایف فرد سیار) را در طی یک روز کاری انجام می دهد .

فرد اسکراب (دست شسته ) در سه مرحله مراقبت از بیمار با حداقل نظارت اعضای تیم جراحی فعالیت می کند برخی از وظایف اسکراب ( دست شسته) در هر مرحله از مدیریت بیمار عبارتند از :

الف) قبل از عمل جراحی

 • آماده کردن اتاق عمل
 • جمع آوری تجهیزات و وسایل لازم
 • ایجاد و حفظ محیط استریل
 • بازکردن وسایل استریل
 • اسکراب شدن (دست شسته) وپوشیدن گان و دستکش استریل
 • سازماندهی محیط استریل مورد استفاده
 • شمارش موارد ضروری
 • کمک به تیم جراحی در طول وارد شدن به محیط استریل
 • آشکار ساختن محل عمل با شان های استریل

ب) در طول عمل

 • حفظ محیط استریل
 • دادن وسایل و تجهیزات به جراح و کمک جراح بر اساس نیاز آنها
 • ارزیابی و پیش بینی نیازهای بیمار و جراح و فراهم نمودن موارد ضروری بر اساس نیاز
 • شمارش موارد ضروری
 • مراقبت از نمونه ها
 • کاربرد پانسمان

ج) بعد از عمل

 • حفظ محیط استریل تا زمانی که بیمار انتقال داده شود
 • حذف وسایل و تجهیزات مصرف شده از اتاق عمل
 • مراقبت و نگهداری از وسایل و تجهیزاتی که مجدداً استفاده می شود.
 • انتقال بیمار جراحی شده از اتاق عمل به اتاق بهبودی
 • آماده سازی اتاق عمل برای بیمار بعدی

وظایف حرفه ای در نقش ارتباطی:

 • ارتباط درمانی و آرامش بخش با بیماران، به همین منظور این جمله بر روی برنامه کاری دانشجویان نوشته می شود:" همیشه سعی کن لبخند بر لبانت،عشق در قلبت ،لطف در نگاهت ،محبت در چهره ات،بخشش در       رفتارت  و حق در زبانت جاری و ساری باشد و بس"
 • ارتباط با واحدهای مختلف اتاق عمل مانند آزمایشگاه ، بانک خون ، رادیولوژی ، مهندسی پزشکی ، بازاریابان محصولات و تجهیزات پزشکی و ...
 • ارتباط با دفتر پرستاری و سیستم اداری بیمارستان
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست