گروه پرستاری بهداشت جامعه از منظر آینده

نتایج تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژیکی در دنیا باعث شده تا نیاز به مراقبت در جامعه با تأکید بیشتری رو به رو گردد. همچنین فلسفه تدارک مراقبت های بهداشتی از آنچه قبلاً به صورت بهبود بیماری بود، اینک به صورت تأکید بر ارتقای سلامتی و جلوگیری از پیشرفت بیماری؛ تغییر نموده است. جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، سیستم آموزش باید خود را با تغییرات جدید هماهنگ سازد. شاید بتوان گفت که در بین گرایش های رشته پرستاری، پرستاری بهداشت جامعه بیشتر در حیطه جامعه نگری وارد شده و دروس ارائه شده در این بعد پرستاری نیز در همین راستا سازماندهی شده اند. در واقع پرستاری بهداشت جامعه ترکیبی از پرستاری و بهداشت جامعه میباشد که رکن مهمی برای رفع نیازهای بهداشتی جامعه محسوب می گردد؛ زیرا در این رشته پرستار فرصت دارد با افراد، خانواده ها و گروه ها و جوامع کار کرده و مسائل بهداشتی آنان را حل و نیازهای اساسی آنها را برای رسیدن به سلامت در حد مطلوب مرتفع کند. پرستاران بهداشت جامعه نیاز دارند که در زمینه ارزیابی وضعیت بهداشت افراد و خانواده ها و بالا بردن توانایی آنها در ارتقای وضعیت بهداشتی خود و کنار آمدن با اثرات بیماری یا معلولیت، مهارت هایی را کسب نمایند.

در ایران آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی زمینه ساز تربیت پرستار حرفه ای است که به عنوان یک پرستار عمومی بتواند بررسی و شناخت وضعیت سلامت، ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه های مختلف به فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود. هدف کلی از ارائه دروس پرستاری بهداشت جامعه، انتقال دانش و اطلاعات لازم به دانشجو در زمینه بهداشت جامعه، مفاهیم خانواده و مسائل بهداشت محیط است  تا بر این اساس دانشجویان بتوانند با به کارگیری اصول خدمات بهداشتی در قالب فرآیند پرستاری تدابیر مناسبی را جهت حل مشکلات جامعه و مسائل و معضلات بهداشتی خانواده ارائه نمایند. دستیابی به این هدف هنگامی میسر می گردد که دانشجو نیازهای جامعه و خانواده را حس کرده، و یاد بگیرد چگونه یادگیری کلاسی را با تجربیات دنیای واقعی مرتبط سازد. آموزش بالینی، تجربه کار کردن با مددجویان واقعی که دارای مشکلات واقعی هستند را برای دانشجویان فراهم آورده و آنان را قادر می سازد تا از دانش خود در عمل استفاده کنند و مهارت های خود را در تصمیم گیری و حل مشکل توسعه بخشند.

گروه پرستاری بهداشت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی، با بهره مندی از اعضای هیات علمی و کارشناسان خبره، در طی 5 سال آینده اهداف آموزشی و پژوهشی زیر را در نظر دارد:

 • بازنگری دوره ای برنامه درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه بر اساس نیازهای جامعه
 • توجه ویژه به ارزش­ها و مسئولیت های اجتماعی همچون عدالت در دسترسی به خدمات آموزشی و ارتقاء سلامت در دانشجویان و جامعه
 • توجه به اسناد بالادستی و دستورالعمل ها وزارت بهداشت و به روز رسانی اطلاعات در گروه
 • انجام دانش پژوهی برای بهبود مدوام کیفیت خدمات گروه  (آموزش نظری و بالینی)
 • استفاده از روش های نوین آموزشی
 • تلفیق روش های آموزشی حضوری و آنلاین بر اساس شرایط جامعه
 • تقویت یادگیری بالینی در عرصه جامعه
 • ارزیابی تکوینی و تجمعی فرآیندهای آموزشی و مهندسی مجدد بر اساس نتایج حاصله با مشارکت اعضای گروه
 • مستندسازی برنامه آموزشی به منظور تداوم ارزشیابی و حفظ چرخه بهبود کیفیت ترغیب اعضای هیات علمی به دانش پژوهی اموزشی در مورد دروس پرستاری سلامت جامعه
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی
 • ارتقاء فرآیندهای پژوهشی گروه به صورت جامعه محور و در راستای اولویت های پژوهشی گروه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست