نقشه راه آینده گروه پرستاری داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی، گروه مهم و بزرگ دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. این گروه با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رشته­های پرستاری و فوریت­های پزشکی در مقطع کارشناسی، رشته­های پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت­های ویژه، و پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد و پرستاری در دکترای تخصصی، نقش موثری در تربیت نیروی انسانی حرفه­ای، متعهد و متخصص و اعتلای دانشکده دارد.  بر اساس بسته تحول آموزش و الزامات اسناد بالا دستی، تاکید گروه بر ارتقای آموزش بالینی، توسعه اخلاق حرفه­ای، استفاده از فن آوری­های نوین و بین المللی سازی می­باشد. برای پایداری تاثیرگذاری و تداوم مرجعیت علمی این گروه آینده نگاری در پرتو آینده پژوهی ضرورت می­یابد. بدین سبب ترسیم نقشه راه گروه پرستاری داخلی و جراحی در شرایطی که تحولات علمی و اجتماعی با شتاب فراوان شکل می­گیرد، در کنار سایر اقدام اولویت به سزایی می­یابد. بدون تردید در سال­های آینده به دلیل تحولات علمی، اجتماعی بسیاری از روش­ها و حتی اهداف آموزشی و پژوهشی متحول خواهد شد. عناوین زیر سرفصل­های آینده گروه را نشان می­دهد. بدیهی است با توجه به سرعت تحولات این سرفصل ها نیز هم از جنبه ماهوی و هم از جنبه تقدم و تاخر نیاز به بازنگری خواهند داشت.

 • استفاده هرچه بیشتر از روشها و ابزارهای نوین یاددهی – یادگیری فعال و آموزش­های ترکیبی  
 • استقرار روش آموزش بالینی اتندینگ در آموزش دانشجویان جهت حضور اثربخش تیم آموزش مرکب از استاد و رده­های مختلف دانشجو در محیط بالین (عرصه­های بهداشت و درمان)
 • تکرار و تاکید و پایش مبانی و کاربردهای اخلاق حرفه­ای با به کارگیری آموزش مبتنی بر تم طولی اخلاق
 • افزایش وزن یادگیری خود راهبر در فرآیند یادگیری دانشجویان وارتقای فرهنگ دانشجویی (پرسشگری، مطالعه، تتبع و تحقیق، ایده پردازی و نظایر آن)  
 • تبادل تجربه و همراهی و حمایت متقابل اساتید با تجربه، اساتید جوان و دانشجویان ­مستعد و توسعه فرهنگ جانشین پروری و شاگرد پروری
 • استفاده از روش­های الکترونیک در آموزش و هوشمند سازی فرآیندهای آموزشی، بهره برداری از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در آموزش­ بویژه در بخش عملی
 • شناسایی فعالانه و جذب و بکارگیری نخبگان
 • شناسایی و پذیرش ماموریت­های توسعه حرفه­ای و رهبری اجرای آن با استفاده از ظرفیت­ همکاری بین رشته ای با سایر گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر دانشگاه­ها
 • حرکت در مرز دانش با تیم سازی، استفاده بهینه از امکانات و حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در موضوعات مرتبط با گروه  
 • بهینه سازی هدفمند و افزایش سهم پژوهشی گروه با هدف کارآفرینی، نوآوری و تاثیرگذاری بر ارتقای کیفت خدمات مراقبت پرستاری در دسترس و ارزان برای مردم
 • حضور فعال و پذیرش مسئولیت ارتقای کمی و کیفی مراقبت­های پرستاری در مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات مستقیم به مردم با هماهنگی مراکز مرتبط
 • گسترش آموزش­ها و خدمات گروه پرستاری داخلی و جراحی به خارج از بیمارستان (بخش پیشگیری، خودمراقبتی، مراقبت در منزل، آسایشگاه­ها، مراکز خدمات تسکینی حمایتی، هاسپیس و نظایر آن)
 • رهبری و طراحی مراقبت­های مبتنی بر شواهد در زمینه­های مرتبط با اهداف گروه
 • ایفای نقش به عنوان مرکز همکار در برنامه­های بین­المللی مرتبط با پرستاری داخلی و جراحی
 • فعالیت در جهت برگزاری کنگره ها و نشستهای علمی بخصوص در سطح بین المللی
 • تلاش در جهت کسب شایستگی های حرفه ای و اخلاقی فراگیران با برنامه ریزی های آموزشی مبتنی بر صلاحیت  
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست