خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود

قطعا دست یافتن و رسیدن به این نقطه پیروزی به خودی خود میسر نیست و نیاز به پشتکار و تلاش عالی دارد، به شما خداقوت می گوییم که توانستید به این قله از موفقیت دست پیدا کنید و در رشته عالی و مورد نظر خود قبول شوید، پیروزیتان را تحسین می کنیم و به شما تبریک می گوییم.

ضمنا به اطاع همگی شما همراهان جدید کاروان علم و دانش در این رشته می رسانم که کلاس های شما به حول و قوه الهی از دوشنبه 24 مهرماه آغاز می گردد.

به امید دیدار شما با انرژی مضاعف، شادی و آرامش در همه لحظات ، دقیقا چیزهایی که بیماران این مرز و بوم به آن احتیاج دارند و خود شما باید آنها را داشته باشید تا بتوانید به آنها اهدا کنید.

شادزی، مهر افزون

مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری

دکتر همایون بنادرخشان

استادیار آموزش پزشکی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست