دکتر سعید قاسمی:

 • کسب رتبه تک رقمی در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری
 • سرباز نخبه (معرفی از طرف بنیاد ملی نخبگان)

 

دکتر شبنم شریعت پناهی:

 • ثبت اختراع (افزونه پوشش پلانگر سرنگ با قفل کشویی و پین داخلی)
 • رتبه 1 مقطع دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

دکتر فرشته جواهری:

 • کسب رتبه نهم در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری وزارت بهداشت در سال 1388
 • کسب رتبه سوم در آزمون دکتری تخصصی پرستاری وزارت بهداشت در سال 1393
 • عضویت در استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال های 1393 تا 1399
 • فرآیند برتر آموزشی در جشنواره شهیدمطهری دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 1392
 • عضویت در شبکه بین المللی پرستاری ناندا (NANDA) از سال 2023
 • ثبت قطعی سه اختراع در سامانه مالکیت معنوی:
  •  افزونه پوشش پلانگر سرنگ با قفل کشویی و پین داخلی تاریخ ثبت 11/7/1401
  • لوله بینی معدی تغذیه بیمار با دو بالن غیر متقارن فوقانی و تحتانی درون معده اسلیو شده تاریخ ثبت 14/12/1401
  • پانسمان با مکانیزم اعمال فشار بادی پیرامون موقعیت زخم و همزمان با مکانیزم بادکش بافت حاشیه زخم تاریخ ثبت 14/12/1401

 

دکتر فاطمه پاشایی ثابت

 • کسب رتبه برتر امتحان جامع دوره کارشناسی پرستاری
 • کسب رتبه برتر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، 1389
 • کسب رتبه برتر پژوهشی دانشکده پرستاری علوم پزشکی قم ، 1396
 • کسب رتبه برتر ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در نیمسال اول 1396-1395 و نیمسال دوم 1396
 • مقاله برتر در بیستمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوزیز، 1395اسفند
 • نگارش بیش از 10 جلد کتاب در علوم پرستاری و پزشکی
 • مدیریت گروه مجازی تحقیقات کیفی انجمن علمی پرستاری از سال 1392
 • هیئت رئیسه و سخنران در بیش از20 کنگره بین المللی و ملی

 

دکتر سحر دباغی:

 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
 • رتبه برتر کنکور ارشد و دکتری

 

دکتر فاطمه نیسه:

 • نفر دوم کنکور کارشناسی ناپیوسته
 • دانشجوی برتر دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
 • دانشجوی استعداد درخشان دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • مجری تقدیر شده ی طرح ریحان شهر شهرداری تهران سال 1401
 • ارزیاب کشوری اعتباربخشی وزارت بهداشت و عضو کانون ارزیابان
 • دارای چندین تقدیرنامه بالینی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست