اهداف

 • گسترش حضور علمی و فرهنگی پرستاری در سطح کشور، منطقه و جهان
 • تعیین محورهای ارتباطی- فعالیتی جهت ارتقاء روابط و امور بین الملل، توسعه همکاری ها و ارتباطات بین دانشگاهی و بین المللی
 • ارتقا رتبه دانشکده پرستاری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطح منطقه و بین الملل
 • معرفی معاونت بین الملل در داخل و خارج ازکشور به عنوان جایگاه اصلی برقراری تبادلات علمی و ارتقا رتبه دانشکده در سطح منطقه و بین الملل
 • افزایش توان جذب منابع مالی و انسانی در داخل و خارج کشور
 • سیاست گذاری مناسب و قابل اجرا به منظورگسترش فعالیتهای بین المللی هدفمند و اثر بخش
 • توسعه همکاری با دانشگاه‌های برتر دنیا که ایرانیان نخبه نیز در آنجا حضور دارند
 • توسعه کمی و کیفی مجلات، مقالات و کتب بین المللی معتبر و تبادل مطالب علمی
 • ارتقاء کیفیت مقالات و کتب بین المللی چاپ شده توسط اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
 • توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در راستای توسعه روابط و امور بین المللی

 

رسالت

امور بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی مصمم است با تکیه بر توان و ظرفیت علمی داخلی و پیروی از اصول برنامه ریزی مؤثر و با کمک منابع مادی و معنوی موجود در راستای تربیت دانش آموختگان و نیروی انسانی توانمند با ظرفیت رقابت بین المللی گام بردارد و از این طریق با همکاری های مشترک بین المللی، دنیای بهتری برای انسان ها و مراقبت بهتری برای بیماران فراهم آورد.

 

شرح وظایف

 • تبادل استاد، دانشجو و به ویژه جذب دانشجویان کشورهای مختلف
 • توسعه رویکردهای مجازی در ارتباطات بین المللی از جمله ویدئو کنفرانس و غیره
 • توسعه همکاری با سازمان بین المللی تشخیص پرستاری NANDA-I
 • توسعه همکاری با سازمان جهانی بهداشت
 • ارزیابی توانمندی اساتید و دانشجویان جهت توسعه فعالیت های بین المللی، شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان در ارتباط با نوشتن مقالات و کتب علمی بین المللی
 • ایجاد تسهیلات جهت نوشتن کتب و مقالات بین المللی توسط اساتید و دانشجویان و برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی مقاله نویسی به شکل متناوب
 • شناسایی و اطلاع رسانی گرنت های بین المللی، برنامه های علمی و غیره
 • برقراری تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا
 • برگزاری برنامه های علمی مختلف و بازدیدها به صورت مشترک با اساتید دانشگاه های برتر دنیا (کنگره ها، کارگاه ها و وبینارهای بین المللی و ...)
 • فراهم کردن امکان شرکت دو جانبه در جشنواره های داخلی و خارجی برای دانشجویان
 • ایجاد و معرفی فرصتهای مختلف علمی از جمله فرصت های مطالعاتی، بورس های کوتاه و بلند مدت، سمینارها و کارگاههای بین المللی
 • همکاری با واحد معاونت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و سایر سازمان های خارج از دانشگاه از جمله وزارت بهداشت، نظام پرستاری و سایر دانشگاه های داخلی کشور  و فعالیت بر اساس اولویت های سازمانی با توجه به منابع مالی و تجهیزات و نیروی انسانی
 • معرفی حوزه های جدید و معتبر بین المللی به اساتید و دانشجویان
 • ترجمه و معرفی فعالیت های اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالیت های دانشکده پرستاری به زبان انگلیسی
 • بهره گیری از همکاری متخصصین ایرانی مقیم خارج کشور و متخصصین برتر غیر ایرانی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های بین المللی در دانشکده و معرفی توانمندی های افراد
 •  ارزشیابی نتایج برنامه ها و نشست­های علمی بین المللی، مقایسه دستاوردها و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه ها برای تصمیم گیری های آتی
 • بستر سازی جهت ارتقای رتبه ی دانشکده پرستاری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای تحقق اهداف رتبه بندی دانشگاه در حیطه بین الملل
 • ارائه نتایج و تجربیات حاصل از فرصتهای مطالعاتی، کنگره ها و بازدیدهای خارج کشور توسط افراد در قالب کارگاه، سمینار یا درج در سایت­های مربوطه
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی، فرم ها و فرآیندها از جمله مشخص نمودن فرآیندهای اجرایی در زمینه های مختلف مانند فرصت های مطالعاتی، تفاهم نامه های مشترک با مراکز علمی دنیا، برگزاری کارگاه ها، کنگره ها و سمینار و وبینار ها، جذب و روند آموزشی دانشجویان خارجی و...
 • شناسائی و تهیه بانک اطلاعاتی دانش آموختگان دانشکده پرستاری شهید بهشتی مقیم خارج کشور
 •  شناسائی NGOهای علمی خارجی و توسعه ارتباطات با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست