فعالیت­ های فناورانه، فراگروهی و بین ­المللی گروه مدیریت و روان­پرستاری

 

  • فعالیت گروه در جذب دانشجوی ارشد بین­ الملل در مقطع کارشناسی ­ارشد روان­پرستاری
  • توسعه فعالیت‌های جامعه‌نگر گروه از طریق جلسات مشترک با گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه در جهت توسعه همکاری‌های مشترک
  • توسعه فعالیت‌های بین‌المللی گروه از طریق اخذ موافقت دانشگاه در پذیرش دکتر کاران کورنو به عنوان استاد مدعو گروه و برگزاری جلسات تدریس مشترک بین المللی
  • توسعه همکاری‌های پژوهشی مشترک بین المللی از طریق پروژه مشترک بین‌المللی چند کشوری با دانشگاه لوما لیندا در آمریکا
  • توسعه فعالیت‌های دانش پژوهی در گروه از طریق انجام پروژه همتایاران در آموزش، الکترونیک‌سازی آزمون جامع دانشجویان دکترا
  • توسعه نظام جامع پایش و ارزیابی گروه از طریق ایجاد کمیته پایش و ارزیابی گروه، افزایش تعداد فرم‌های الکترونیک ارزیابی‌کننده فعالیت‌های گروه در جنبه‌های مختلف و با محوریت ذینفعان متعدد گروه
  • توسعه نگرش گروه در راستای جلب و ادامه همکاری با دانش‌آموختگان گروه و شروع رصد وضعیت دانش‌آموختگان گروه و مشارکت آنان در بهبود فرایندهای گروه 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست