گروه مدیریت و روان­ پرستاری

 

آدرس: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی، دانشکده پرستاری و مامایی

دفتر مدیر گروه: طبقه دوم - داخلی: 240

دفتر اساتید گروه: طبقه سوم - داخلی: 334

مسئول دفتر: خانم آتوسا مافی، کارشناس مدیریت - شماره داخلی: 297

شماره تماس مستقیم: 02188655370

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست