گروه آموزشی روان­ پرستاری و مدیریت، متشکل از 5 عضو هیات علمی استادیار و 2 عضو آموزشی می ­باشد.

آقای دکتر زاهد نژاد:

 • در حال گذراندن دوره فلوشیپ آموزش، پژوهش و فناوری
 • عضو کمیته کشوری بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستای اورژانس سال 1400
 • عضو کمیته کشوری بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستای سال 1400

خانم دکتر رضاپور:

 • عضو شبکه ملی تحقیقات پرستاری
 • مشارکت در بازنگری کوریکولوم کارشناسی پرستاری سال 1400

خانم دکتر اوجیان:

 • عضو کمیته کشوری بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس سال 1400
 • عضو کمیته بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری سال 1400
 • عضو کمیته کشوری بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری سال 1400
 • عضو کمیته کشوری تدوین درسنامه پرستاری کودکان
 • دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 • عضو تیم ورزشی کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی رشته بدمینتون مقام سوم مسابقات جام دهه فجر 1400
 • عضو شورای سلامت شهرداری ناحیه 6 منطقه 3 تهران
 • مدرس دوره ­های توانمندسازی مدیران پرستاری سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری معاونت درمان

خانم دکتر موسوی ­زاده:

 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع ارشد و دکترا
 • عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران
 • مشارکت در انجام مداخلات روان ­پرستاری مربوط به پیشگیری سطح چهار، برای بیماران روان به­ صورت فالوآپ در منزل بیماران پس از ترخیص؛ با همکاری درمانگاه احمدی وابسته به بیمارستان امام حسین (ع).
 • همکاری با شهرداری منطقه جهت برگزاری برنامه ­های رایگان سلامت روان در سطح شهر در مناسب­های خاص، به­ صورت حضور در پایگاه ­های سلامت و یا برگزاری وبینار
 • ارشد آموزش پزشکی

 خانم دکتر قدیریان:

 • فلوشیپ یادگیری الکترونیکی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست