سرپرست امور بین الملل دانشکده پرسـتاری و مامایی شهید بهـشتی


نام و نام خانوادگی: دکــتر میترا زندی

رتبه علمی: دانشیار و عضو هیات علمی گروه داخلی جراحی      

تحصیلات: دکتری پرستاری

لینک رزومه: Fa En

پست الکترونیک: mitra.zandi@yahoo.com   mitra.zandi@sbmu.ac.ir 

شماره تماس:  88655366     

ساعت ملاقات: چهارشنبه ها 10-8

تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه سوم حوزه ریاست

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست