معرفی واحد باز آموزی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

واحد باز آموزی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف مرور مجددو یادآوری مباحث آموزش داده به همه گروه های پرستاری و مامایی و هم چنین بروز رسانی اطلاعات دانشجویان و همکاران محترم پرستاری و مامایی فعالیت می نماید.

با توجه به اینکه برنامه های آموزش مداوم صرفا برای افرادی که حداقل مدرک لیسانس داشته باشند و صرفا با توجه به قوانین برنامه های آموزش مداوم، قابل دسترسی است؛ واحد باز آموزی به شکل وسیع تر برنامه هایی با گروه هدف دانشجویان کارشناسی و برنامه های درخواستی از طرف همه گروه ها را برگزار می نماید.

بنابراین هرگونه برنامه درخواستی (با هر مدت زمان، هر استاد) در قسمت بازآموزی قابل برنامه ریزی و برگزاری است. افراد می توانند برنامه های درخواستی خود را از طریق قسمت تماس با ما به واحد باز آموزی ارسال نمایید. شایان ذکر است مدرک پایان دوره از طریق واحد بازآموزی دانشکده پرستاری و مامایی صادر می شود.

معرفی واحد آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

الف- آموزش مداوم: واحد آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان زیر مجموعه واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به صورت کلی به عنوان زیر مجموعه اداره کل آموزش مداوم جامعهپزشکی کشــور به آدرس الکترونیک https://ircme.ir فعالیت می کند.بنابراین تمام فعالیت های واحد آموزش مداوم دانشکده پرستاری تحت تاثیر قوانین اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور می باشد.

این مرکز دوره های آموزش مداوم را بر اساس درخواست همکاران محترم پرستاری( در همه گرایش ها و گروه ها) و مامایی( در همه گرایش ها و گروه ها) برگزار می نماید. مدرک  اعطایی برنامه نیز گواهی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور بوده که در کارنامه آموزش مداوم افراد ثبت می گردد.

در ادامه به چند نکته مهم که لازم است همه افراد شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم به آن توجه کنند اشاره می گردد:

 1. -    دوره های آموزش مداوم صرفا برای پرسنلی که مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده و در سامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم پزشکی کشــــور ثبت نام کرده اند، قابل دسترسی است و بنابراین دانشجویان کارشناسی نمی توانند در این دوره ها شرکت کنند و این عزیزان صرفا می توانند در دوره های بازآموزی شرکت کنند.
 2. -    گواهی شرکت در دوره توسط سامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم پزشکی کشــــور صادر می شود و دانشکده پرستاری و مامایی در صدور گواهی مسئولیتی ندارد.
 3. -    درصورت درخواست برای برگزاری دوره و یا کلاس خاص برای یک بیمارستان یا مرکز خاص، به قسمت تماس با ما در سایت آموزش مداوم و بازآموزی دانشکده مراجعه فرمایید.
 4. -    در حال حاضر با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش مداوم پزشکی، برنامه ها به صورت حضوری و  غیر حضوری( وبینار) برگزار می گردد.
 5. -    برای دسترسی به برنامه های وبینار الزاما باید برنامه ادوبی کانکت را روی رایانه یا دستگاه تلفن همراه خود نصب نمایید.
 6. -    ثبت امتیاز هر برنامه مستلزم شرکت در آزمون پایان دوره و کسب حداقل نمره مورد نیاز می باشد. شایان ذکر است اپلیکیشن آزمون های برنامه های آموزش مداوم از طریق سایت https://ircme.ir قابل دانلود و نصب بروی گوشی تلفن همراه می باشد.

  معرفی افراد واحد آموزش مداوم و بازآموزی دانشکده پرستاری و مامایی

   

  ا- مسئول واحد:

  دکتر مریم ورزش نژاد، دکترای تخصصی آموزش پرستاری،  استادیار، عضو هیات علمی گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  m.varzeshnejad@gmail.com

   

  2- کارشناس واحد:

  آقای شفیع باقری، کارشناس ارشد، کارشناس واحد باز آموزی و آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی

  shafiii_bagheri@yahoo.com

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست